Κατηγορίες
Ψυχολογία Γενικά

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη διάρκεια της πανδημίας

Από την Αγγέλα Φωτοπούλου

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έδειξαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 10/11/2020 έως 25/11/2020 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 689 παιδιών και εφήβων, εκ των οποίων 332 ηλικίας 7-13 ετών (52% αγόρια, 48% κορίτσια) και 357 ηλικίας 14-17 ετών (51,5 αγόρια, 48,5 κορίτσια).

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παιδιά και εφήβους

Σε ό,τι αφορά τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά που μετείχαν στην έρευνα, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού. Συγκεκριμένα, 17% των παιδιών παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 78% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 5% βελτίωση των επιπέδων του στρες. Όσον αφορά τη μοναξιά, 24% των παιδιών ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 2% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 21,5% των συμμετεχόντων παιδιών παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 75,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων θυμού και 3% βελτίωση. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σε κανένα από τα αρνητικά συναισθήματα.

Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στους εφήβους, στους οποίους επίσης βρέθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε βελτίωση στην αλτρουιστική κοινωνικά επωφελή συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, 20% των εφήβων παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 6% βελτίωση αυτών. Όσον αφορά την μοναξιά, 26,5% των εφήβων ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 70% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 3% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 19,5% των συμμετεχόντων εφήβων παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 77,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του θυμού και 3% βελτίωση. Η κοινωνικά επωφελής συμπεριφορά βελτιώθηκε στο 16% των συμμετεχόντων, 79% είχε μικρές αλλαγές και στο 5% παρατηρήθηκε επιδείνωσή της τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με το ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία.

Δεν βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις αλλαγές στα αρνητικά συναισθήματα ή στον αλτρουισμό.

Αναφέρθηκε αύξηση του χρόνου χρήσης του ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ στο 68% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα κορίτσια συγκριτικά με αυτή των αγοριών (73% έναντι 62,5%).

Τρόποι διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας στα παιδιά ήταν: η επαφή με την οικογένεια (78%), η επαφή με φίλους (62,5%), το παιχνίδι εκτός (64%) ή εντός σπιτιού (50%), η χρήση του διαδικτύου (54%), η μουσική (52%), το περπάτημα (48%) ή άσκηση (56%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα χόμπι (π.χ. ένα μουσικό όργανο) (47%), το ηλεκτρονικό παιχνίδι (42%), η τηλεόραση (40%) και το κατοικίδιο (43,5%).

Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας στους εφήβους/ες ήταν η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (60%), η άσκηση ή το περπάτημα (57%), η χρήση του διαδικτύου (60%) και τα χόμπι (54%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (43%) και το κατοικίδιο (45%). Τρόποι ψυχολογικής ανακούφισης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρνητικοί είχαν πολύ μικρότερα ποσοστά: συνταγογραφούμενα φάρμακα (15%) και η χρήση ουσιών (καπνός, αλκοόλ ή άλλες ουσίες) (8%). Στα κορίτσια η καταφυγή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στα αγόρια (18% έναντι 13%).

Η έρευνα

Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT), που είναι μία μεγάλη, διεθνής μελέτη για τον γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από την πανδημία COVID-19. Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από τη Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 40 χωρών ανά την υφήλιο και υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Εθνικοί συντονιστές/ερευνητική ομάδα της μελέτης COH-FIT (Ελλάδα) είναι οι: Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Αγοραστός Θ. Αγοραστός επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Έλενα Δραγκιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Linköping University (Σουηδία) και Κωνσταντίνος Τσαμάκης, ψυχίατρος, επισκέπτης ερευνητής στο King’s College (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Αθλήτρια πιάστηκε ντοπαρισμένη και λέει ότι φταίει ένα… μπουρίτο με χοιρινό: Κι όμως, η επιστήμη λέει ότι γίνεται!

Μια Αμερικανίδα δρομέας μεσαίων αποστάσεων αποκλείστηκε από τους επίσημους αγώνες για τέσσερα χρόνια, αφότου βρέθηκε θετική σε έλεγχο για αναβολικά στεροειδή, τα οποία χρησιμοποιούνται παρανόμως για την αύξηση της απόδοσης στον αθλητισμό.

Ωστόσο, τώρα ισχυρίζεται ότι το σχετικό τεστ είναι στην πραγματικότητα λάθος. Λέει ότι δεν ήταν υπό την επήρεια απαγορευμένων ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση, αλλά για όλα φταίει ένα μπουρίτο με χοιρινό που είχε φάει πριν την εξέταση!

Η Shelby Houlihan γνωστοποίησε την ποινή της πριν από λίγες μέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Παραδέχτηκε ότι βρέθηκε θετική στην απαγορευμένη ουσία νανδρολόνη, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ανδρογόνο και αναβολικό στεροειδές στον κόσμο. Η χρήση νανδρολόνης απαγορεύτηκε για πρώτη φορά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1974.

Η Houlihan αρνείται σθεναρά ότι έκανε χρήση νανδρολόνης, πόσο μάλλον σε τακτική βάση, όπως περιγράφει η ίδια στην ανάρτησή της στο Instagram. Έτσι, ερεύνησε τη νανδρολόνη και ανακάλυψε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) έχει εντοπίσει ανιχνεύσιμα επίπεδα του εν λόγου στεροειδούς στο χοιρινό κρέας, λόγω της φυσικής ικανότητας των χοίρων να παράγουν νανδρολόνη σε μεγάλες ποσότητες. Η WADA έχει επισημάνει ότι είναι πιθανό σε σχετικό έλεγχο σε ανθρώπους να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Τα όργανα των χοίρων περιέχουν τα υψηλότερα επίπεδα νανδρολόνης.

Αφότου κατέγραψε όλα όσα περιείχε η διατροφή της τις ημέρες πριν το τεστ, η Houlihan συνειδητοποίησε ότι είχε φάει ένα μπουρίτο με χοιρινό από μια καντίνα με μεξικάνικο φαγητό. Η ίδια υποστηρίζει ότι τα επίπεδα νανδρολόνης στο δείγμα της ταιριάζουν με τα εκείνα που η WADA είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι εντοπίστηκαν σε παλιότερους ελέγχους επί αθλητών που είχαν καταναλώσει χοιρινό κρέας. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε “τεστ αλήθειας” σε πολύγραφο αλλά και σε ανάλυση τριχών από τα μαλλιά της. Λέει ότι δεν προέκυψαν αποδείξεις ότι έκανε τακτική χρήση νανδρολόνης και ότι τα ίχνη του στεροειδούς οφείλονταν σε κάτι που έφαγε ή ήπιε.

Παρά την ένστασή της στο αρμόδιο Όργανο για την τιμωρία της, όπου παρέθεσε τις νέες πληροφορίες, η ένστασή της απορρίφθηκε.

Οπότε γεννάται το λογικό ερώτημα: Είναι πιθανό ένα μπουρίτο χοιρινού κρέατος να οδηγήσει σε ψευδώς θετικό τεστ για την απαγορευμένη ουσία νανδρολόνη;

Η επιστήμη λέει ναι!

Μια μελέτη του 2000 έδειξε ότι συγκεντρώσεις στεροειδών έως 7,5 μικρογραμμάρια ανά λίτρο θα μπορούσαν να ανιχνευθούν στον οργανισμό έως και 10 ώρες μετά την κατανάλωση χοιρινού, με τα επίπεδα να επανέρχονται στο φυσιολογικό περίπου μετά από ένα 24ωρο. Η Houlihan ισχυρίζεται ότι έφαγε το μπουρίτο 10 ώρες πριν από το τεστ και ότι τα αποτελέσματά της ταιριάζουν με τις συγκεντρώσεις στην εν λόγω μελέτη.

Παράλληλα, μια μελέτη που χρηματοδότησε η ίδια η WADA το 2018 έδειξε ότι μεταβολίτες που προέρχονται από στεροειδή μπορεί να βρεθούν σε ανιχνεύσιμες ποσότητες σε δείγματα ούρων αθλητών, μετά από κατάποση χοιρινού κρέατος από μη-ευνουχισμένα ζώα.

Άλλες μελέτες έχουν εντοπίσει διατροφικές πηγές παράνομων ουσιών στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών και των αυγών, που έδειξαν ελάχιστες ποσότητες κλομιφαίνης (μια αντι-οιστρογονική ουσία που χρησιμοποιείται στην θεραπεία αντικατάστασης τεστοστερόνης) σε σχετικά τεστ.

Βάσει περιορισμένων αποδείξεων, φαίνεται εύλογο το σκεπτικό της Houlihan ότι για όλα έφταιγε το μπουρίτο που έφαγε. Η αθλήτρια δεν θα παρευρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά η περίπτωσή της σίγουρα εγείρει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της διατροφής στα τεστ απαγορευμένων ουσιών.

Πηγή: https://www.iflscience.com
Πηγή

Κατηγορίες
Οικογένεια

Οι ταινίες που μπορούν να δουν ο μπαμπάς και το παιδί μαζί

Αυτή η Κυριακή δεν είναι μία απλή Κυριακή. Ο μπαμπάς του σπιτιού γιορτάζει. Όχι το όνομα, ούτε τα γενέθλια του. Γιορτάζει το γεγονός ότι μαζί αποκτήσατε ένα ή περισσότερα χαριτωμένα μωράκια, τα οποία μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν και σας κάνουν περήφανους με τις επιλογές τους. Ναι, καλά κατάλαβες. Αυτή την Κυριακή είναι η Γιορτή του Πατέρα! Εμείς, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικές ταινίες που μπορεί να απολαύσει το παιδί σου μαζί με τον μπαμπά του. Το ποπ κορν μην ξεχάσετε, ε;

Ψάχνοντας τον Νέμο
Το μικρό ψαράκι Νέμο ζει στο βυθό με τον μπαμπά του, όταν ξαφνικά πιάνεται από μερικούς ψαράδες και μεταφέρεται μακριά από τον τόπο του. Οι περιπέτειες του μπαμπά και της… ξεχασιάρας (και πολύ γλυκιάς) φίλης του, Ντόρυ, στην αναζήτηση του μικρού Νέμο είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια! Μπλουμ!

Ο βασιλιάς των λιονταριών
Μπορεί το φετινό remake να έμαθε την ιστορία σε αρκετά μικρά παιδιά, όμως, τίποτα δε συγκρίνεται με την πρωτότυπη εκδοχή της ταινίας. Cliche, but true. Ο Σίμπα και ο πατέρας του “περνούν” από σαράντα κύματα μέχρι να καταφέρουν να είναι μαζί ξανά, αποδεικνύοντας ότι η πατρική αγάπη μπορεί να παραμείνει δυνατή οτιδήποτε και αν συμβεί.

Annie
Ώρα για μιούζικαλ! Η Annie είναι ένα θαρραλέο κορίτσι που ζει παρέα με άλλα κοριτσάκια μαζί με την αυταρχική ανάδοχη μητέρα Miss Hannigan, στην οποία την άφησαν οι γονείς της με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. Όλα, όμως θα αλλάξουν, όταν η Annie συναντήσει τον ψυχρό δισεκατομμυριούχο Will Stacks, ο οποίος σύντομα υποκύπτει στη γοητεία της και την αγαπάει πολύ. Σταδιακά, ο Stacks νιώθει ότι είναι ο φύλακας άγγελος της, όμως η αισιόδοξη και γεμάτη αυτοπεποίθηση φύση της Annie θα του αποδείξει το αντίθετο! Και κάπως έτσι, μία υπέροχη σχέση κόρης και πατέρα δημιουργείται.

The Parent Trap
Μπορεί δύο δίδυμα κορίτσια να δημιουργήσουν γλυκούς μπελάδες; Η απάντηση είναι “ναι, αν τις λένε Annie και Hailie”. Δύο πανομοιότυπα κορίτσια ήρθαν στον κόσμο αυτό με διαφορά δευτερολέπτων, αλλά αμέσως χωρίστηκαν, όταν οι γονείς τους πήραν την απόφαση ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να συμβιώνουν. Σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση θα ανακαλύψουν η μία την άλλη και παρέα θα καταστρώσουν ένα πανέξυπνο σχέδιο για να ξανασμίξουν οι γονείς τους!

Τρεις άντρες και… ένα μωρό
Ακούγεται δύσκολο; Ίσως και να είναι. Τρεις εργένηδες συγκατοικούν σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, αποφασισμένοι να χαρούν τα καλά της εργένικης ζωής. Μέχρι που ένα κουδούνι χτυπά και έξω από την πόρτα εμφανίζεται ένα μωρό (ωχ!). Θα καταφέρουν να γίνουν οι καλύτεροι μπαμπάδες για το μωρό;

Μόλις αγοράσαμε έναν Ζωολογικό Κήπο
Ένας δημοσιογράφος αποφασίζει να μετακομίσει σε ένα νέο σπίτι και είναι αποφασισμένος να κάνει μία νέα αρχή, ύστερα από ένα τραγικό συμβάν που τον ταρακούνησε αρκετά. Έτσι, πολύ φυσικά (όχι και τόσο) αγοράζει ένα ζωολογικό κήπο για να μείνει με τα δύο του παιδιά. Και, όπως, καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν κυλούν και τόσο ομαλά…


Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Ροδάκινο: Θερμίδες, διατροφική αξία και ιδιότητες – Τι προσφέρει στην υγεία

Παρόμοια με τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα είναι φρούτα με κουκούτσι και ζουμερή, γλυκιά σάρκα. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι η φλούδα τους.

Το ροδάκινο έχει μια λεπτή φλούδα με χνούδι, ενώ τα νεκταρίνια έχουν λεία φλούδα χωρίς χνούδι. Η σάρκα του κυμαίνεται από λευκή έως ανοιχτό πορτοκαλί.

Τόσο το ροδάκινο, όσο και το νεκταρίνι είναι φρούτα πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που παρέχουν οφέλη για την υγεία.

Ροδάκινο: Διατροφική αξία

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν ένα ροδάκινο 130 g:

 • Θερμίδες: 51
 • Λίπος: 0,3 g
 • Νάτριο: 0 mg
 • Υδατάνθρακες: 12 g
 • Ίνες: 2 g
 • Ζάχαρη: 11 g
 • Πρωτεΐνη: 1,2 g

Υδατάνθρακες

Ένα ροδάκινο έχει 12 γραμμάρια υδατανθράκων, 2 γραμμάρια ινών και 11 γραμμάρια ζάχαρης. Τα ροδάκινα είναι φρούτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν ελάχιστη επίδραση στο σάκχαρο του αίματος. Ο γλυκαιμικός δείκτης στο ροδάκινο είναι 28 και το γλυκαιμικό του φορτίο είναι 4.

Λίπος

Τα ροδάκινα είναι τροφή με χαμηλά λιπαρά και λιγότερο από μισό γραμμάριο λίπους ανά φρούτο. Ακόμα και τα λίγα λιπαρά στο ροδάκινο είναι καλά για την καρδιά μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά.

Πρωτεΐνη

Τα ροδάκινα δεν είναι μια πλούσια πηγή πρωτεΐνης. Ένα ροδάκινο έχει 1,2 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία

Τα ροδάκινα περιέχουν αρκετά μικροθρεπτικά συστατικά, όπως:

 • βιταμίνη C
 • βιταμίνη Α
 • βιταμίνη Κ
 • βιταμίνες συμπλέγματος Β όπως θειαμίνη, νιασίνη και ριβοφλαβίνη
 • Το ροδάκινο παρέχει επίσης 247 mg καλίου, που αντιστοιχεί στο 7% της συνιστώμενης καθημερινής ανάγκης σας (4.700 mg)

Ροδάκινο: Οφέλη για την υγεία

Όπως και άλλα φρούτα και λαχανικά, τα ροδάκινα προσφέρουν οφέλη μέσω των μικροθρεπτικών συστατικών και των αντιοξειδωτικών τους. Και η φυσική τους γλυκύτητα σημαίνει ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τα επιδόρπια με κενές θερμίδες.

Μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φλεγμονής

Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, ειδικά βιταμίνη C. Τα αντιοξειδωτικά εντοπίζουν και καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες, που είναι το αποτέλεσμα της οξείδωσης στο σώμα και μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο και άλλες χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες. Η βιταμίνη C είναι ίσως ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Εκτός από τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, η βιταμίνη C βοηθά στην ενίσχυση της ανοσίας και στην επιδιόρθωση των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της επούλωσης πληγών και αντιγηραντικών ιδιοτήτων.

Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ορισμένων ασθενειών

Το ροδάκινα είναι επίσης μια καλή πηγή ινών. Η ίνα είναι σημαντική για τη γενική υγεία, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση της χοληστερόλης από το σώμα, προάγει την υγεία του εντέρου, αυξάνει τον κορεσμό (αίσθημα ότι είστε χορτάτοι) και μπορεί να βοηθήσει στην σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα. Μια πλούσια σε φυτικές ίνες διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ορισμένων καρκίνων και στην μείωση του κινδύνου για διαβήτη, καρδιακές παθήσεις και παχυσαρκία. Επιπλέον, μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες σας βοηθάει να νιώθετε χορτάτοι και κατ’ επέκταση να χάσετε βάρος.

Βοηθά στην παραγωγή βιταμινών Α

Το ροδάκινο περιέχει καροτενοειδή, ιδίως άλφα- και βήτα-καροτένιο. Αυτά μπορούν να συντεθούν από το σώμα σε βιταμίνη Α, η οποία είναι απαραίτητη για την φυσιολογική όραση και την υγεία του ανοσοποιητικού.

Βοηθά στην καταπολέμηση παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι βιοδραστικές χημικές ενώσεις στα ροδάκινα (καθώς και τα δαμάσκηνα και τα νεκταρίνια) μπορεί να αναστέλλουν τον διαβήτη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ανθοκυανίνες, τα χλωρογενικά οξέα, τα παράγωγα της κουερσετίνης και οι κατεχίνες από αυτά τα φρούτα λειτουργούν συνεργατικά για την μείωση της LDL χοληστερόλης (“κακή” χοληστερόλη), της παχυσαρκίας και της φλεγμονής που σχετίζεται με το μεταβολικό σύνδρομο.

Ροδάκινο: Πιθανές αλλεργίες

Μερικοί ενήλικες και παιδιά μπορεί να αναπτύξουν αλλεργία στα ροδάκινα και σε άλλα φρούτα με κουκούτσι. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα για άτομα με αλλεργίες στην γύρη σημύδας, επειδή η πρωτεΐνη στη γύρη σημύδας είναι παρόμοια με την πρωτεΐνη στο ροδάκινο. Αντί για πραγματική τροφική αλλεργία, αυτό είναι γνωστό ως σύνδρομο στοματικής αλλεργίας. Τα συνηθισμένα συμπτώματα αλλεργίας στα ροδάκινα περιλαμβάνουν:

 • φαγούρα στο στόμα ή στον λαιμό
 • πρήξιμο στα χείλη
 • πρήξιμο στο στόμα
 • πρήξιμο στην γλώσσα
 • πρήξιμο στον το λαιμό

Πηγή: https://www.verywellfit.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Θερμίδες, διατροφική αξία και ιδιότητες – Τι προσφέρει στην υγεία

7 οφέλη που παρέχουν τα ΒΕΡΙΚΟΚΑ στην υγεία

Τι προσφέρουν οι ΦΡΑΟΥΛΕΣ στην υγεία σας: Σπουδαία οφέλη αλλά και κάποιοι… κίνδυνοι

ΜΗΛΑ: Θερμίδες, θρεπτικά συστατικά και οφέλη υγείας – Τι προκαλούν με χοληστερόλη και διαβήτη

Τέσσερα βασικά δεδομένα που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε για το ΑΒΟΚΑΝΤΟ

ΜΑΝΓΚΟ: Τα οφέλη που παρέχει στην υγεία. Πως επηρεάζει καρδιά, βάρος, ανοσοποιητικό

ΜΠΑΝΑΝΕΣ: Θερμίδες, ιδιότητες και οφέλη υγείας – Τι παθαίνει η καρδιά από το πολύ κάλιο στους νεφρούς!

ΠΕΠΟΝΙ: Θερμίδες, βιταμίνες και ιδιότητες – Τι προσφέρει στην υγεία


Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Παγωτό: Θερμίδες και διατροφική αξία – Το μυστικό στην ετικέτα για λιγότερες θερμίδες

Ορισμένα παγωτά περιέχουν περισσότερες από 300 θερμίδες ανά μερίδα μισού φλιτζανιού.

Τα καλά νέα με το παγωτό είναι, ότι πολλές ποικιλίες είναι πλέον διαθέσιμες, ώστε να απαλύνει τις… τύψεις σας για τις θερμίδες.

Παγωτό: Διατροφικά στοιχεία

Οι ακόλουθες πληροφορίες βασίζονται σε μία μερίδα παγωτού (1/2 φλιτζάνι, ή 66g) βανίλια:

 • Θερμίδες: 137
 • Λίπος: 7,3 g
 • Νάτριο: 53 mg
 • Υδατάνθρακες: 16 g
 • Ίνες: 0,5 g
 • Ζάχαρη: 14 g
 • Πρωτεΐνη: 2,3 g

Το παγωτό είναι νόστιμο, αλλά είναι τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και λιπαρά. Οι περισσότεροι διατροφολόγοι θα περιέγραφαν τις θερμίδες παγωτού ως “κενές θερμίδες”. Αυτές είναι που παρέχουν ενέργεια κυρίως με την μορφή ζάχαρης και ανθυγιεινών στερεών λιπαρών, όπως κορεσμένα λιπαρά ή τρανς λιπαρά. Οι ειδικοί συνιστούν να περιορίζετε την πρόσληψη κενών θερμίδων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να φάτε καθόλου; Φυσικά και όχι. Αλλά θα πρέπει να το απολαμβάνετε με μέτρο και να προσέχετε το λίπος και τις θερμίδες. Λάβετε υπόψη το μέγεθος της μερίδας. Γιατί; Επειδή οι θερμίδες σε ένα μπολ παγωτού μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα. Μια μερίδα παγωτού είναι περίπου 1/2 φλιτζάνι. Οι περισσότεροι από εμάς βάζουν πολύ περισσότερο από αυτό σε ένα μπολ.

Και φυσικά, οι θερμίδες και η διατροφική αξία του παγωτού μπορούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εμπορικών τύπων και των γεύσεων.

Παγωτό: Συμβουλές για την μείωση των θερμίδων

Αν θέλετε να βρείτε το καλύτερο παγωτό που να είναι “φιλικό” προς την διατροφή σας, αναζητήστε την λέξη «cold-churned» στην ετικέτα. Είναι ο τρόπος παρασκευής του παγωτού όπου αναμιγνύονται μόνο μικρές ποσότητες λίπους γάλακτος σε όλο το παγωτό.

Η διαδικασία αυτή ζυμώνει τα μόρια λίπους, τα “τεντώνει και τα απλώνει” ομοιόμορφα, γεγονός που παρέχει σε αυτά τα παγωτά χαμηλότερη θερμιδική αξία με την ίδια υφή που έχουν και οι κανονικές ποικιλίες. Βασικά, η διαδικασία του cold-churning σας κάνει να πιστεύετε ότι το παγωτό είναι πιο λιπαρό απ’ ό,τι στην πραγματικότητα.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι δεν είναι όλα τα light ή “διαίτης ”παγωτά τόσο χαμηλά σε θερμίδες. Για παράδειγμα, οι εμπορικές ποικιλίες με ένδειξη “μειωμένου λίπους” περιέχουν συνήθως 25% λιγότερο λίπος από την κανονική έκδοση, επομένως ο συνολικός αριθμός θερμίδων μπορεί να εξακολουθεί να είναι αρκετά υψηλός. Οι light εκδόσεις περιέχουν το μισό λίπος του κανονικού παγωτού. Γενικά πάντως, η επιλογή με τις χαμηλότερες θερμίδες είναι μία με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, που σημαίνει ότι έχει λιγότερα από τρία γραμμάρια λίπους ανά μερίδα.

Πηγή: https://www.verywellfit.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγωτό: Πώς φαίνεται αν έχει λιώσει και ξαναπαγώσει

Καρπούζι: Θερμίδες, διατροφική αξία και ιδιότητες – Τι προσφέρει στην υγεία

Πεπόνι: Θερμίδες, βιταμίνες και ιδιότητες – Τι προσφέρει στην υγεία


Πηγή

Κατηγορίες
Ψυχολογία Γενικά

Δωρεάν Οδηγός: Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας

Μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τον δωρεάν Οδηγό “Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας”

Δωρεάν Οδηγός Ζώντας με το άγχος και την ανησυχία εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας

“Έχουμε συμπεριλάβει ένα μείγμα ψυχοεκπαίδευσης σχετικά με την κανονική και την υπερβολική ανησυχία, την ομαλοποίηση και μια επιλογή πρακτικών ασκήσεων που εσείς, ή οποιοσδήποτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε την ανησυχία και να διατηρήσετε την ευημερία σε αυτές τις αβέβαιες στιγμές. Μη διστάσετε να το μοιραστείτε ευρέως.

Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες, μπορείτε να εφαρμόσετε τις ασκήσεις, αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας φανούν βοηθητικές. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε δυσφορία, όταν βιώνετε μία περίοδο αβεβαιότητας, έτσι θυμηθείτε να προσφέρετε φροντίδα και συμπόνια σε εσάς και τους γύρω σας.”

Mathew Whalley & Hardeep Kaur

*Για την ελληνική μετάφραση εργάστηκαν οι Ψυχολόγοι
Αλίκη Ελένη Πουλή (Ψ Fitness Team), Έλλη Κουβαράκη και Κωνσταντίνα Μαρκίδη.
Ένα θερμό Ευχαριστώ σε όλους για τη πολύτιμη βοήθειά τους.
#LivingWithWorryAndAnxietyAmidstGlobalUncertainty
#MatthewWhalley #HardeepKaur
#cultivating_resilience
#nohealthwithoutmentalhealth
#mentalhealthawareness
#ψ_fitnessteam

Δείτε τον οδηγό σε άλλες γλώσσες εδώ

 

Πηγή: No Health Without Mental Health

 
Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

Η Τζένιφερ Λόπεζ γύρισε στον πρώην της – 5 λόγοι για να γυρίσεις και εσύ!


«Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο» λέει το τραγούδι των Πυξ Λαξ και μάλλον δεν έχει άδικο. Επίσης, πολλές φορές επιστρέφουν, μεταμορφώνται και αναζωπυρώνονται. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει ο «ξαναζεσταμένος» έρωτας της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ!
Viral έχουν γίνει από χθες φωτογραφίες που απεικονίζουν την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ σε τρυφερά ενσταντανέ και 17 ολόκληρα χρόνια μετά από τον χωρισμό τους! Η 51χρονη σούπερ σταρ και ο 48χρονος ηθοποιός «πιάστηκαν» στα… πράσα από παπαρατσικό φωτογραφικό φακό να απολαμβάνουν το γεύμα τους σε πολυτελές εστιατόριοτου Μαλιμπού.

Διαβάστε επίσης: «Ο άνδρας μου με αγαπάει πολύ, αλλά εγώ δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι τον πρώην μου»
Δε δίστασαν να ανταλλάξουν παθιασμένα φιλιά παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο και παρά το γεγονός πως τα δύο παιδιά της Λόπεζ ήταν παρόντα. Σύμφωνα με το PageSix το ζευγάρι βρέθηκε στο εστιατόριο για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της αδερφής της Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ στο γεύμα ήταν και τα παιδιά της τραγουδίστριας, Μαξ και Εμμέ.

Πριν 17 χρόνια, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Gigli, αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2002, ωστόσο λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, χώρισαν. Κάτι δυνατό ωστόσο φαίνεται πως έμεινε μεταξύ τους. Ένα απωθημένο ίσως; Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε πως από την πλευρά της η Τζένιφερ Λόπεζ χώρισε πρόσφατα μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης από τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, ο Μπεν Άφλεκ έβαλε τέλος στη σχέση του με την Άνα ντε Άρμας και τώρα είναι και πάλι μαζί;
Εσύ αλήθεια θα γυρνούσες στη μεγάλη σου αγάπη με την οποία δεν είστε πια μαζί;
Γνωρίζετε πως σχεδόν τα μισά από τα χωρισμένα ζευγάρια αποφασίζουν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στη σχέση τους. Το πανεπιστήμιο του Κάνσας μελέτησε χωρισμένα ζευγάρια που επανασυνδέθηκαν και βρήκαν πως:
Σχεδόν τα μισά ζευγάρια ήλπιζαν ότι ο σύντροφός τους είχε αλλάξει προς το καλύτερο και επομένως θα επικοινωνούν καλύτερα από πριν.
Πίστευαν πως και οι δύο έχουν συνειδητοποιήσει τα λάθη τους, πως ξέρουν τι είναι αυτό που ενοχλεί τον άλλον και πλέον έχουν διορθώσει τα κακώς κείμενα της σχέσης τους.
Οι περισσότεροι επέστρεψαν λόγω της οικειότητας και της εξάρτησης που είχαν αναπτύξει με τον συντροφό τους με την πάροδο του χρόνου.
Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους έχει πλέον εδραιωθεί. Ο ένας ξέρει τον άλλον και από την καλή και από την ανάποδη, συνεπώς η αποδοχή και η ειλικρίνεια μεταξύ τους «χτυπάει» πλέον ταβάνι.
Το ζευγάρι επανασυνδέεται γνωρίζοντας τα καλά και τα άσχημα που θα (ξανα)ζήσει. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό.


Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Καρπούζι: Θερμίδες, διατροφική αξία και ιδιότητες – Τι προσφέρει στην υγεία

Το καρπούζι αποτελείται κυρίως από νερό, περίπου 92%, αλλά αυτό το δροσιστικό φρούτο είναι πλούσιο και σε θρεπτικά συστατικά.

Το καρπούζι είναι ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων. Περιέχει σημαντικά επίπεδα βιταμινών Α, Β6 και C και πολύ λυκοπένιο, αντιοξειδωτικά και αμινοξέα. Έχει ακόμη και μια μέτρια ποσότητα καλίου. Επιπλέον, έχει ελάχιστα λιπαρά, είναι πολύ χαμηλό σε νάτριο και έχει μόνο 46 θερμίδες ανά φλιτζάνι.

Διαβάστε επίσης: Πώς διαλέγουμε το καλό καρπούζι: Φαίνεται από αυτά τα 5 μυστικά

Καρπούζι: Διατροφική αξία

Οι ακόλουθες διατροφικές πληροφορίες αφορούν 1 φλιτζάνι (152g) ωμού καρπουζιού:

 • Θερμίδες: 46
 • Λίπος: 0,2 g
 • Νάτριο: 1,5 mg
 • Υδατάνθρακες: 11,6 g
 • Ίνες: 0,6 g
 • Ζάχαρη: 9.5 g
 • Πρωτεΐνη: 0,9 g
 • Βιταμίνη C: 12,5 mg

Υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες που περιέχει είναι κυρίως σάκχαρα, με λίγη μόνο ίνα.

 • Τα 152g καρπουζιού έχουν: 0,6 g ινών, 9,4 g σάκχαρα, 11,5 g συνολικών υδατανθράκων, 10,9 g καθαρών υδατανθράκων
 • Τα 286g καρπουζιού έχουν: 1,1 g ινών, 18 g σάκχαρα, 22 g συνολικών υδατανθράκων, 21 γραμμάρια καθαρών υδατανθράκων

Ζάχαρη και γλυκαιμικός δείκτης

Η μισή ζάχαρη στο καρπούζι είναι φρουκτόζη, το ένα τέταρτο είναι γλυκόζη και λιγότερο από το ένα τέταρτο είναι σακχαρόζη. Τα υπόλοιπα σάκχαρα είναι αμελητέα.

Το καρπούζι έχει μέσο γλυκαιμικό δείκτη 76, το οποίο το κατατάσσει στις τροφές υψηλής τιμής. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει το σάκχαρο αίματος ταχύτερα από ό,τι τα τρόφιμα με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Όλα εξαρτώνται βέβαια από την ποσότητα που καταναλώνετε. Ένα γλυκαιμικό φορτίο κάτω του 10 θεωρείται χαμηλό. Μισό φλιτζάνι καρπουζιού έχει γλυκαιμικό φορτίο ίσο με 4.

Λιπαρά

Το ελάχιστο λίπος που έχει κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ κορεσμένου, μονοακόρεστου και πολυακόρεστου είδους. Για σκοπούς παρακολούθησης της διατροφής, μπορείτε να το θεωρήσετε ως μία μη λιπαρή τροφή. Τα σπόρια (ναι, είναι βρώσιμα) είναι πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Πρωτεΐνη

Το καρπούζι έχει μόνο λίγη πρωτεΐνη: λίγο κάτω από 1 g ανά μερίδα.

Βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία

Ένα πλήρως ώριμο, κόκκινο καρπούζι περιέχει υψηλότερα επίπεδα θρεπτικών ουσιών από το λιγότερο ώριμο, ροζ καρπούζι. Μια μερίδα είναι μια καλή πηγή βιταμίνης C και βιταμίνης Α, παρέχοντας ένα σημαντικό ποσοστό των ημερήσιων αναγκών σας για κάθε μία.

Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση των πληγών και λέγεται ότι έχει αντιγηραντικές και ενισχυτικές ιδιότητες, ενώ η βιταμίνη Α είναι σημαντική για την υγεία των ματιών. Μια μερίδα καρπούζι παρέχει επίσης περίπου το 7% των ημερήσιων αναγκών σας σε χαλκό και παντοθενικό οξύ, 5% βιοτίνη και 4% βιταμίνες Β1 και Β6.

Καρπούζι: Οφέλη για την υγεία

Πέρα από το να είναι ένα δροσερό και γλυκό σνακ το καλοκαίρι, το καρπούζι μπορεί να ενισχύσει την υγεία σας με διάφορους τρόπους:

 • Καταπολεμά την αφυδάτωση: Είναι κατά 92% νερό, οπότε είναι μια άριστη τροφή για ενυδάτωση.
 • Παρέχει αντιοξειδωτικά: Το καρπούζι έχει αντιοξειδωτική ισχύ, επειδή είναι μια εξαιρετική πηγή λυκοπενίου. Αυτό είναι ένα καροτενοειδές φυτοθρεπτικό συστατικό που έχει αποδειχτεί ότι μειώνει και προλαμβάνει την υψηλή αρτηριακή πίεση. Το λυκοπένιο είναι γνωστό ότι υπάρχει και στις ντομάτες, αλλά ένα πλήρως ώριμο καρπούζι έχει ακόμη περισσότερο λυκοπένιο από την ντομάτα. Άλλα αντιοξειδωτικά στο καρπούζι περιλαμβάνουν φλαβονοειδή, καροτενοειδή και τριτερπενοειδή. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην επισκευή των κυττάρων και μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του κινδύνου μολύνσεων και ορισμένων καρκίνων.
 • Συμβάλλει στην απώλεια βάρους: Σε μια μικρή μελέτη για υπέρβαρους ενήλικες, όσοι κατανάλωναν καρπούζι αντί για μπισκότα λίγων λιπαρών ένιωσαν πιο χορτάτοι και πέτυχαν μείωση του σωματικού βάρους, του Δείκτη Μάζας Σώματος και της αρτηριακής πίεσης.
 • Απαλύνει την μυϊκή κόπωση: Το αμινοξύ κιτρουλλίνη υπάρχει σε σημαντικές ποσότητες στο καρπούζι. Μπορείτε να βρείτε κάψουλες συμπυκνωμένης κιτρουλλίνης που πωλούνται ως συμπλήρωμα διατροφής για αθλητικές επιδόσεις. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα συμπληρώματα κιτρουλλίνης μπορεί να μειώσουν το αίσθημα κόπωσης κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Πηγές: https://www.verywellfit.com, https://www.livescience.com, https://www.everydayhealth.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

7 οφέλη που παρέχουν τα βερίκοκκα στην υγεία

Τι προσφέρουν οι φράουλες στην υγεία σας: Σπουδαία οφέλη αλλά και κάποιοι… κίνδυνοι

Μήλα: Θερμίδες, θρεπτικά συστατικά και οφέλη υγείας – Τι προκαλούν με χοληστερόλη και διαβήτη

Τέσσερα βασικά δεδομένα που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε για το αβοκάντο

Μάνγκο: Τα οφέλη που παρέχει στην υγεία. Πως επηρεάζει καρδιά, βάρος, ανοσοποιητικό

Μπανάνες: Θερμίδες, ιδιότητες και οφέλη υγείας – Τι παθαίνει η καρδιά από το πολύ κάλιο στους νεφρούς!

Πεπόνι: Θερμίδες, βιταμίνες και ιδιότητες – Τι προσφέρει στην υγεία


Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Πώς θα είσαι active σε μια δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα;

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη σιδήρου αποτελεί τη συχνότερη μορφή δυσθρεψίας σήμερα, επηρεάζοντας περίπου το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και περισσότερες από τις μισές γυναίκες ηλικίας 18-50 ετών στην Ελλάδα. Εάν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα, οδηγεί προοδευτικά σε σιδηροπενική αναιμία, επηρεάζοντας σχεδόν όλα τα συστήματα του οργανισμού και προκαλώντας, σωματική και πνευματική κόπωση, πονοκεφάλους, συχνές λοιμώξεις, απώλεια μαλλιών και πολλές άλλες διαταραχές.

Μια νέα καινοτομία στην αγορά των συμπληρωμάτων σιδήρου έρχεται να προσφέρει στα άτομα με χαμηλά επίπεδα σιδήρου και κυρίως, στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, η εταιρεία ΒΙΟΝΑΤ, παρουσιάζοντας τη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Active Iron. Τα διεθνώς πολυβραβευμένα προϊόντα Active Iron, Active Iron for Women και Active Folic είναι πλέον διαθέσιμα στην Ελλάδα, επιτρέποντας στις γυναίκες – αλλά και τους άνδρες – που έχουν μια δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα και θέλουν να διατηρούν υγιές σώμα και πνεύμα, να είναι κάθε μέρα… active!

Αναφερόμενη στους στόχους της εκδήλωσης, η Σοφία Νάσιου, Head of Strategy & Corporate Development, BIONAT, έθιξε τη σημασία της ενημέρωσης των γυναικών για τη θεμελιώδη ανάγκη της διατήρησης σωστών επιπέδων σιδήρου σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, καθώς και της έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου, στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας.

Ο Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μιου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε στον πολλαπλό ρόλο του σιδήρου στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθώς και τις συνέπειες της έλλειψής του. Ειδικότερα, ο σίδηρος συμμετέχει καταλυτικά σε πολλές θεμελιώδεις λειτουργίες του οργανισμού, όπως τον σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης και των ερυθρών αιμοσφαιρίων για τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, την κίνηση των μυών, τη λειτουργία του εγκεφάλου και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο κ. Λυμπερόπουλος υπογράμμισε επίσης ότι οι καθημερινές ανάγκες των γυναικών είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με αυτές των ανδρών, ενώ παράλληλα οι γυναίκες εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σιδηροπενίας, κυρίως λόγω της εμμηνορρυσίας, της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Ειδικότερα, 37% των γυναικών παγκοσμίως, 40% των γυναικών σε κύηση και 35% και των γυναικών που αθλούνται συστηματικά εμφανίζουν σιδηροπενία. Η λύση είναι η από του στόματος λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου, τα οποία όμως, συχνά δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Η αποτελεσματική απορρόφηση εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τη συγκεκριμένη κατηγορία σκευασμάτων, τα οποία ακόμη και αν έχουν υψηλή συγκέντρωση θειϊκού σιδήρου, δεν απορροφώνται όσο απαιτείται, ενώ οι ανεπιθύμητες ενέργειες οδηγούν συχνά στη διακοπή της χρήσης τους, με συνέπεια να μην αντιμετωπίζεται επαρκώς η σιδηροπενία» συμπλήρωσε ο κ. Λυμπερόπουλος.

Ο ρόλος του σιδήρου στη ζωή της γυναίκας

Η σημασία του σιδήρου σε όλο τον κύκλο της ζωής της γυναίκας αναλύθηκε από την Ελένη Τσουκαλά, Μαία, Προϊσταμένη Προγεννητικής & Μεταγεννητικής Φροντίδας, ΙΑΣΩ. Η κα Τσουκαλά επεσήμανε ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου, με τις ανάγκες τους σε σίδηρο να αυξάνονται συνεχώς όσο αθροίζονται οι διαδοχικές απώλειές του με την έμμηνο ρύση, με κορύφωση στην περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας. Ειδικότερα, οι έγκυες γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναιμίας συνεπεία των μεγαλύτερων αναγκών σε σίδηρο και φυλλικό οξύ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μία στις τρεις μη έγκυες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας έχει σιδηροπενική αναιμία, της οποίας προηγείται η παρατεταμένη έλλειψη σιδήρου. Η αναιμία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ένας από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες εμφάνισης αναιμίας κατά την περίοδο της λοχείας και για μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όχι μόνο της μητέρας αλλά και του βρέφους». Επιπλέον κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυξάνονται οι ανάγκες του γυναικείου οργανισμού σε φυλλικό οξύ, η ανεπάρκεια του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένους τύπους γενετικών ανωμαλιών του βρέφους, όπως ανωμαλίες του σπονδυλικού σωλήνα (spina bifida) και χαμηλό βάρος γέννησης.

Έλλειψη σιδήρου προκαλείται επίσης και από την εντατική άθληση, όπως επεσήμανε η Άλκηστη Αβραμίδου, Αθλήτρια, Αρχηγός Ομάδας Πόλο Γυναικών Ολυμπιακού, η οποία παρουσίασε την αναγκαιότητα της επάρκειας σιδήρου από την οπτική του επαγγελματία αθλητή και γενικότερα των ατόμων που αθλούνται συστηματικά. Αναφερόμενη στις γυναίκες που αθλούνται επαγγελματικά, υπογράμμισε ότι ο οργανισμός τους καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί στην πρόσθετη φυσική καταπόνηση της σωματικής άσκησης ταυτόχρονα με την ανάγκη να διαχειριστεί το καθημερινό στρες που αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονη γυναίκα. Η κα Αβραμίδου τόνισε πως «κατά την άθληση, ειδικά όταν είναι έντονη, οι ανάγκες παραγωγής ενέργειας είναι τεράστιες. Ειδικά οι γυναίκες, χρειαζόμαστε έναν καθημερινό σύμμαχο για να αποδίδουμε το 100% του εαυτού μας τόσο στον αθλητισμό, όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας».

Προχωρώντας στην παρουσίαση της σειράς Active Iron, η κα Νάσιου υπογράμμισε την ανεκπλήρωτη ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χαμηλών επιπέδων σιδήρου στην αγορά συμπληρωμάτων διατροφής, εξηγώντας πώς η καινοτομία του Active Iron και τα οφέλη που αποδεδειγμένα προσφέρει στους χρήστες του, αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Συγκεκριμένα, η καινοτόμος σύνθεση του Active Iron και Active Iron for Women και η πρωτοποριακή, πατενταρισμένη τεχνολογία Active, επιτρέπουν στον σίδηρο να μεταφέρεται ακέραιος στο πιο ενεργό σημείο απορρόφησης του, στο ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου (DMT-1). Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται διπλάσια απορρόφηση σιδήρου σε σχέση με τα κλασικά σκευάσματα θειϊκού σιδήρου, ενώ εννέα στα δέκα άτομα που το χρησιμοποιούν δεν αναφέρουν καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμη και όταν το λαμβάνουν με άδειο στομάχι. Ο λόγος είναι ότι η στοχευμένη απορρόφηση βοηθά επίσης στην μείωση του ερεθισμού του στομάχου από τον σίδηρο.

Η κα Νάσιου δήλωσε σχετικά: «Προχωρούμε στην εισαγωγή μίας νέας, ολιστικής πρότασης αξίας για την υγεία και ευεξία των γυναικών, καλύπτοντας σημαντικούς κύκλους της ζωής τους: την εφηβική/ νεανική ηλικία, την αναπαραγωγική, την περίοδο έντονης δραστηριότητας και κατακτήσεων που έπεται, καθώς και την περίοδο πριν και μετά την εμμηνόπαυση. Το Active Iron με την πατενταρισμένη τεχνολογία και την πρωτοποριακή του σύνθεση, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, είναι κλινικά αποδεδειγμένο πως είναι ισχυρό ως προς την απορρόφηση αλλά ταυτόχρονα φιλικό στο στομάχι, χωρίς να υπάρχουν ενοχλήσεις στο γαστρεντερικό και να αποφεύγονται οι παρενέργειες όπως η δυσκοιλιότητα, η ναυτία ή η διάρροια. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα προϊόντα Active Iron έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των Επιστημόνων Υγείας αλλά και των καταναλωτών διεθνώς. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πλέον βρίσκεται στη διάθεση των γυναικών – και των ανδρών – στην Ελλάδα».

Το Active Iron είναι συμπλήρωμα διατροφής με ενεργό σίδηρο. Διαθέτει πατενταρισμένη φόρμουλα που επιτρέπει διπλάσια απορρόφηση και δεν προκαλεί δυσκοιλιότητα. Είναι κατάλληλο για άτομα με χαμηλά επίπεδα σιδήρου και ειδικά σχεδιασμένο για εγκύους.

Το Active Iron for Women είναι συμπλήρωμα διατροφής με ενεργό σίδηρο και μία ειδικά σχεδιασμένη πολυβιταμίνη για γυναίκες με 16 βιταμίνες, μέταλλα & ιχνοστοιχεία. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση της κόπωσης και την υποστήριξη της ορμονικής ισορροπίας των γυναικών.

Το Active Folic είναι συμπλήρωμα φυλλικού οξέος, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των γυναικών πριν τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού, καθώς και σε ποικίλες άλλες φάσεις εκτός της κύησης. Περιέχει το πατενταρισμένο συστατικό Quatrefolic® που παρέχει τριπλάσια απορρόφηση σε σχέση με άλλες μορφές φυλλικών αλάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Active Iron μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.activeiron.gr.
Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Αρθρίτιδα: Τι να τρώτε και τι όχι για να αποφύγετε τον πόνο στις αρθρώσεις και την φλεγμονή

Η αρθρίτιδα είναι η φλεγμονή και το οίδημα (πρήξιμο) μιας ή περισσοτέρων αρθρώσεων. Συνήθως επηρεάζει τους ηλικιωμένους αλλά μπορεί να συμβεί σε άτομα όλων των ηλικιών.

Τα συμπτώματα στην αρθρίτιδα μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου. Ο πιο κοινός τύπος αρθρίτιδας είναι η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

 • Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει την διάσπαση του χόνδρου.
 • Στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία ξεκινά στην επένδυση των αρθρώσεων, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται τις αρθρώσεις.
 • Μια τρίτη μορφή αρθρίτιδας ονομάζεται ουρική αρθρίτιδα. Συμβαίνει όταν υπάρχει πάρα πολύ ουρικό οξύ στο αίμα, σχηματίζοντας κρυστάλλους ουρικού οξέος στις αρθρώσεις.
 • Τέλος, ορισμένες υποκείμενες ασθένειες, όπως η ψωρίαση ή ο λύκος, μπορούν να προκαλέσουν άλλους τύπους αρθρίτιδας.

Αρθρίτιδα: Ποιες τροφές να αποφεύγετε

Οι γιατροί συνήθως συνιστούν φαρμακευτική αγωγή και ειδικές ασκήσεις για την ανακούφιση του πόνου. Ωστόσο, ο πόνος θα μπορούσε να αποφευχθεί εφόσον το άτομο αποφεύγει επίσης τα παρακάτω τρόφιμα:

Γλουτένη και καζεΐνη

Τα άτομα με ευαισθησία στην γλουτένη και στην καζεΐνη πρέπει να αποφεύγουν τροφές πλούσιες σε αυτές τις ουσίες. Ο πόνος στις αρθρώσεις και η φλεγμονή είναι κοινά συμπτώματα για άτομα με κοιλιοκάκη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αρθρίτιδα. Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι η αποφυγή τροφών πλούσιων σε γλουτένη και καζεΐνη βοηθάει στην ανακούφιση των πόνων στις αρθρώσεις.

Η γλουτένη μπορεί να βρεθεί σε σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη. Από την άλλη πλευρά, η καζεΐνη βρίσκεται κυρίως στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Επεξεργασμένη ζάχαρη

Η κατανάλωση πολλών επεξεργασμένων σακχάρων μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό την απελευθέρωση προ-φλεγμονωδών πρωτεϊνών, που ονομάζονται κυτοκίνες. Αυτές προκαλούν πόνο, πρήξιμο και δυσκαμψία στις αρθρώσεις.

Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Intech Open έδειξε ότι η απελευθέρωση κυτοκινών μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στις αρθρώσεις. Επιπλέον, προωθεί την ανάπτυξη συστημικών επιδράσεων, όπως αναιμία, καρδιαγγειακές παθήσεις, κόπωση και κατάθλιψη.

Παραδείγματα επεξεργασμένης ζάχαρης είναι η επιτραπέζια ζάχαρη και το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης.

Γενικά τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα δημητριακά για πρωινό, το πρόχειρο φαγητό (fast food) και τα ψημένα προϊόντα (σφολιάτες κλπ) έχουν πολύ επεξεργασμένους κόκκους, πρόσθετη ζάχαρη και συντηρητικά, καθώς και άλλα φλεγμονώδη συστατικά που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της αρθρίτιδας.

Μελέτες δείχνουν ότι μια διατροφή, που περιέχει πολλά βαριά επεξεργασμένα τρόφιμα, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ρευματοειδούς αρθρίτιδας, καθώς συμβάλλει στην φλεγμονή και στους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία.

Τι πρέπει να τρώτε εάν έχετε αρθρίτιδα

Η κατανάλωση ορισμένων τύπων τροφίμων και μπαχαρικών θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου στις αρθρώσεις που σχετίζεται με την αρθρίτιδα. Οι πόνοι στις αρθρώσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την φλεγμονή, οπότε η προσθήκη αντιφλεγμονωδών τροφών θα μπορούσε να ανακουφίσει τον πόνο.

Αυτά τα αντιφλεγμονώδη μπαχαρικά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τζίντζερ, κουρκούμη και κανέλα που λειτουργούν κατά του πόνου στις αρθρώσεις. Άλλα τρόφιμα που είναι καλά για την υγεία των αρθρώσεων είναι:

 • σολομός
 • ξηροί καρποί
 • σπόροι
 • φρούτα
 • λαχανικά
 • όσπρια
 • δημητριακά ολικής αλέσεως

Πηγές: https://www.mayoclinic.org, https://www.arthritis.or, https://www.healthline.com, https://www.sciencetimes.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι είναι η ουρική αρθρίτιδα και ποια ροφήματα επιδεινώνουν το πρόβλημα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Οι 33 τροφές που μειώνουν τον πόνο

Μήπως έχετε κάποια από τα 12 πρώιμα συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας;


Πηγή