Κατηγορίες
Ψυχολογία Γενικά

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη διάρκεια της πανδημίας

Από την Αγγέλα Φωτοπούλου

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έδειξαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 10/11/2020 έως 25/11/2020 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 689 παιδιών και εφήβων, εκ των οποίων 332 ηλικίας 7-13 ετών (52% αγόρια, 48% κορίτσια) και 357 ηλικίας 14-17 ετών (51,5 αγόρια, 48,5 κορίτσια).

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παιδιά και εφήβους

Σε ό,τι αφορά τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά που μετείχαν στην έρευνα, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού. Συγκεκριμένα, 17% των παιδιών παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 78% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 5% βελτίωση των επιπέδων του στρες. Όσον αφορά τη μοναξιά, 24% των παιδιών ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 2% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 21,5% των συμμετεχόντων παιδιών παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 75,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων θυμού και 3% βελτίωση. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σε κανένα από τα αρνητικά συναισθήματα.

Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στους εφήβους, στους οποίους επίσης βρέθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε βελτίωση στην αλτρουιστική κοινωνικά επωφελή συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, 20% των εφήβων παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 6% βελτίωση αυτών. Όσον αφορά την μοναξιά, 26,5% των εφήβων ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 70% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 3% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 19,5% των συμμετεχόντων εφήβων παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 77,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του θυμού και 3% βελτίωση. Η κοινωνικά επωφελής συμπεριφορά βελτιώθηκε στο 16% των συμμετεχόντων, 79% είχε μικρές αλλαγές και στο 5% παρατηρήθηκε επιδείνωσή της τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με το ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία.

Δεν βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις αλλαγές στα αρνητικά συναισθήματα ή στον αλτρουισμό.

Αναφέρθηκε αύξηση του χρόνου χρήσης του ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ στο 68% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα κορίτσια συγκριτικά με αυτή των αγοριών (73% έναντι 62,5%).

Τρόποι διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας στα παιδιά ήταν: η επαφή με την οικογένεια (78%), η επαφή με φίλους (62,5%), το παιχνίδι εκτός (64%) ή εντός σπιτιού (50%), η χρήση του διαδικτύου (54%), η μουσική (52%), το περπάτημα (48%) ή άσκηση (56%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα χόμπι (π.χ. ένα μουσικό όργανο) (47%), το ηλεκτρονικό παιχνίδι (42%), η τηλεόραση (40%) και το κατοικίδιο (43,5%).

Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας στους εφήβους/ες ήταν η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (60%), η άσκηση ή το περπάτημα (57%), η χρήση του διαδικτύου (60%) και τα χόμπι (54%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (43%) και το κατοικίδιο (45%). Τρόποι ψυχολογικής ανακούφισης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρνητικοί είχαν πολύ μικρότερα ποσοστά: συνταγογραφούμενα φάρμακα (15%) και η χρήση ουσιών (καπνός, αλκοόλ ή άλλες ουσίες) (8%). Στα κορίτσια η καταφυγή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στα αγόρια (18% έναντι 13%).

Η έρευνα

Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT), που είναι μία μεγάλη, διεθνής μελέτη για τον γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από την πανδημία COVID-19. Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από τη Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 40 χωρών ανά την υφήλιο και υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Εθνικοί συντονιστές/ερευνητική ομάδα της μελέτης COH-FIT (Ελλάδα) είναι οι: Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Αγοραστός Θ. Αγοραστός επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Έλενα Δραγκιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Linköping University (Σουηδία) και Κωνσταντίνος Τσαμάκης, ψυχίατρος, επισκέπτης ερευνητής στο King’s College (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Σοβαρό πρόβλημα στα μάτια προκαλεί ο καφές: Προσοχή αν έχετε αυτό το υποκείμενο νόσημα!

Η καφεΐνη είναι… απαραίτητη για πολλούς για να ξυπνήσουν καλά το πρωί. Αλλά μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι αν πίνετε πολλούς καφέδες (ή άλλα ροφήματα με καφεΐνη) μπορεί να εκδηλώσετε πολύ σοβαρό πρόβλημα στα μάτια.

Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Icahn του νοσοκομείου Mount Sinai στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι -σε υπερβολική καθημερινή κατανάλωση- ο καφές αυξάνει κατά σχεδόν τέσσερις φορές τον κίνδυνο τύφλωσης σε άτομα που έχουν γενετική προδιάθεση για γλαύκωμα.

Οι συγγραφείς της μελέτης προσθέτουν ότι τα ευρήματά τους είναι τα πρώτα που αποκαλύπτουν τη σχέση μεταξύ της διατροφής ενός ατόμου και του γλαυκώματος. Το γλαύκωμα είναι η κύρια αιτία τύφλωσης από φυσικά αίτια. Ανεξάρτητα από τον τύπο του γλαυκώματος που έχουν οι ασθενείς, τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Η υψηλή πίεση των ματιών βλάπτει το νεύρο που συνδέει το μάτι και τον εγκέφαλο, οδηγώντας σε αύξηση της απώλειας όρασης και τελικά σε τύφλωση.

Επί του παρόντος, οι κύριες θεραπείες για το γλαύκωμα περιλαμβάνουν φαρμακευτικές οφθαλμικές σταγόνες και χειρουργική επέμβαση.

Καφές: Πόσα φλιτζάνια καφέ θα επηρεάσουν την όραση;

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανέλυσε τις περιπτώσεις 120.000 ατόμων, εξετάζοντας την σχέση μεταξύ της κατανάλωσης καφεΐνης και της ενδοφθάλμιας πίεσης (IOP). Αυτή αποτελεί βασικό μέτρο της πίεσης στα μάτια και του συνολικού κινδύνου ενός ασθενούς για γλαύκωμα. Οι ασθενείς με αυξημένη IOP, συνήθως δεν έχουν συμπτώματα προτού το γλαύκωμα αρχίσει να επηρεάζει την όρασή τους.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση υψηλών ποσοτήτων καφεΐνης δεν έχει τεράστια επίδραση στον κίνδυνο IOP και γλαυκώματος. Ωστόσο, μεταξύ εκείνων που έχουν υψηλό γενετικό κίνδυνο για αυξημένη ΙΟΡ, η κατανάλωση τριών φλιτζανιών καφέ καθημερινά οδήγησε σε σχεδόν τετραπλάσια αύξηση σε διαγνώσεις γλαυκώματος.

“Δημοσιεύσαμε παλιότερα έρευνες που υποδηλώνουν ότι η υψηλή κατανάλωση καφεΐνης αύξησε τον κίνδυνο γλαυκώματος μεταξύ ατόμων με οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Σε αυτήν την μελέτη δείξαμε μια ανεπιθύμητη σχέση μεταξύ της υψηλής πρόσληψης καφεΐνης και του γλαυκώματος που ήταν εμφανής μόνο μεταξύ εκείνων με την υψηλότερη βαθμολογία γενετικού κινδύνου για αυξημένη πίεση των ματιών”, λέει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Louis R. Pasquale, αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος Οφθαλμολογικής Έρευνας στο νοσοκομείο Mount Sinai.

Πότε ο καφές μπορεί να προκαλέσει τύφλωση σε άτομο με γλαύκωμα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα DNA και αρχεία υγείας από το 2006 έως το 2010 για ασθενείς σε μια από τις μεγαλύτερες ιατρικές βάσεις δεδομένων στον κόσμο. Η ομάδα, μεταξύ 39 και 73 ετών, παρείχε επίσης πληροφορίες σχετικά με το πόσο καφέ ή άλλα ροφήματα με καφεΐνη έπιναν καθημερινά. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αποκάλυψαν το οικογενειακό τους ιστορικό γλαυκώματος ή άλλα προβλήματα όρασης.

Μετά από τρία χρόνια, η ομάδα έλεγξε ξανά την πίεση των ματιών κάθε ασθενούς. Για άτομα που έπιναν την περισσότερη καφεΐνη (480 mg ή περίπου τέσσερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα) η ΙΟΡ τους αυξήθηκε κατά μέσο όρο 0,35 mmHg.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες με τον μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο για γλαύκωμα επηρεάστηκαν πολύ περισσότερο από την καθημερινή κατανάλωση καφεΐνης. Οι συγγραφείς της μελέτης ανακάλυψαν ότι 321 mg καθημερινής καφεΐνης (περίπου τρία φλιτζάνια καφέ) αύξησαν τον επιπολασμό του γλαυκώματος κατά 3,9 φορές σε αυτά τα άτομα.

“Οι ασθενείς με γλαύκωμα συχνά ρωτούν αν μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της όρασής τους μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι όσοι έχουν τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο για γλαύκωμα μπορεί να επωφεληθούν από τον περιορισμό της κατανάλωσης καφεΐνης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ της καφεΐνης και του κινδύνου γλαυκώματος παρατηρήθηκε μόνο με μια μεγάλη ποσότητα καφεΐνης και μόνο σε εκείνους με τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο, λέει ο συν-συγγραφέας της μελέτης δρ. Anthony Judge, από το University College London Institute of Ophthalmology.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Ophthalmology.

Πηγή: https://www.studyfinds.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί κάποιες μέρες δεν σας ξυπνάει ο πρωινός καφές

Κάτι που δεν ξέρατε ότι σας προσφέρει ο καφές φραπέ!

Καρκίνος του εντέρου: Σημαντικός ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο καφές – Τι ανακάλυψαν

Δυνητικά κακός για την υγεία ο ελληνικός καφές: Τι έδειξε έρευνα για το φιλτράρισμα του καφέ

Πόσος καφές τη μέρα μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια


Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

«Καμιά σατραπεία πάνω στα κορμιά και τις ζωές των γυναικών!»


Εξαιρετικά εύστοχα είναι τα όσα έγραψε ο Αύγουστος Κορτώ με αφορμή το διαφημιστικό βίντεο για το Συνέδριο Γονιμότητας που προκάλεσε κανονικό σάλο…
Διαβάστε επίσης: Σάλος με το βίντεο για το Συνέδριο Γονιμότητας: Ποιοι αποσύρουν τη συμμετοχή τους- Όλες οι αντιδράσεις

– Κωνσταντίνος Πάντος: «Αγγίξαμε ευαίσθητες χορδές- Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί το Συνέδριο Γονιμότητας»
«Επί χιλιετίες, η γυναίκα που δεν έκανε παιδιά ήταν απόβλητη, παρίας. Ο γάμος της μπορούσε να ακυρωθεί – κι αυτό ήταν το λιγότερο απ’ τα δεινά που αντιμετώπιζε. Το στίγμα της στειρότητας, φυσικά, έπεφτε πάνω της (στέρφα, άγονη, στεγνή), ακόμα κι αν ο άντρας ήταν τζούφιος. Κι αν έμενε άγαμη εκτός από άκληρη, ζούσε σε άλλου είδους περιθώριο: ήταν η περιφρονημένη, καταγέλαστη γεροντοκόρη. (Προσέξτε την απαίσια λέξη, που σημαίνει ‘γεροντοπαρθένα’ – γιατί, αν δεν έκανες παιδιά, αποκλείεται να γνώρισες τον έρωτα).
Μετά τη χειραφέτηση, την ένταξη στον εργασιακό χώρο, τους αγώνες για ισότητα και αυτοδιάθεση του σώματος (που συνεχίζονται ως τις μέρες μας – οι γυναίκες ανά τον κόσμο πληρώνονται λιγότερο για την ίδια ακριβώς δουλειά που κάνει ένας άντρας), η μισογυνική κοινωνική, θρησκευτική και ηθική επιταγή έλαβε άλλη μορφή, πιο ύπουλη μα εξίσου αλγεινή: “Αν δεν κάνεις παιδιά, θα το μετανιώσεις.” “Δεν σου μένουν πολλά χρόνια ακόμα”. “Η γυναίκα ολοκληρώνεται μόνο με τη μητρότητα”.
Κι έτσι φτάνουμε στις μέρες μας, όταν – ακόμα! – η γυναίκα καλείται να λογοδοτήσει για την αναπαραγωγική της ελευθερία. Όπου καμπάνιες και σποτάκια μιλούν για τα ζοφερά, απόκοσμα νούμερα 43, 44, 45… όταν πια τα ωάριά σου είναι μετρημένα, κι ίσα που προφταίνεις να σωθείς – να γίνεις, (ό,τι κι αν πρέπει να υποστεί το σώμα σου, όσα έξοδα κι αν απαιτούνται) αυτό που κατά βάθος οφείλεις: μάνα! Πάνω απ’ όλα, κι απ’ τη βούλησή σου ακόμα, μάνα!

Γι’ αυτό, όπως και στο ζήτημα της ελεύθερης διακοπής κύησης, αγωνιζόμαστε και στεκόμαστε στο πλευρό των γυναικών. Η αναπαραγωγή είναι προσωπική επιλογή κι όχι κοινωνικό χρέος. Το αγαθό της ελεύθερης διαχείρισης του σώματος είναι θεμελιώδες και απόλυτο.
Καμιά σατραπεία πάνω στα κορμιά και τις ζωές των γυναικών!»


Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

Μια γυναίκα που δοκίμασε ενέσεις υαλουρονικού στα χείλη προειδοποιεί


Η περιπέτεια υγείας αυτή της γυναίκας αν μη τι άλλο μας “διδάσκει”  να μην εμπιστευόμαστε τον καθένα να παρεμβαίνει στο πρόσωπό μας. Πρέπει ύστερα από πολλή αναζήτηση να βρίσκουμε τον κατάλληλο ειδικό, αυτόν που εξειδικεύεται σε αντίστοιχες μεθόδους. Όταν πρόκειται για την υγεία μας, η σωστή ενημέρωση είναι το παν!
Η Gemma Palmer, μια γυναίκα από το Lancashire της Αγγλίας πέρασε τεράστια περιπέτεια όταν το άνω χείλος της «εξερράγη» πέντε φορές! Ο λόγος; εμπιστεύτηκε μία αισθητικό, η οποία της χορήγησε διπλάσια δόση υαλουρονικού οξέος από τη συνηθισμένη. Όμως, έμεινε με πρησμένο το στόμα, καθώς το υγρό συγκεντρώθηκε στη δεξιά πλευρά του άνω χείλους της.

Η 35χρονη αφαίρεσε τα fillers και σταμάτησε να πονάει για οκτώ μήνες, έως ότου το χείλος της έγινε ξανά κόκκινο, διπλασιάστηκε σε μέγεθος και στη συνέχεια εξερράγη πέντε φορές. Δύο χρόνια μετά, η Gemma αναφέρει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως το filler των χειλιών είναι ακόμα παγιδευμένο στο πρόσωπό της.
Η νεαρή γυναίκα περιμένει να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία αφαίρεσης και προειδοποιεί τις άλλες γυναίκες για τους κινδύνους των fillers.

«Ήταν τρομακτικό, πονούσα τόσο πολύ σωματικά και ψυχικά. Τα χείλη μου με έκαναν να κλαίω συνέχεια και ήμουν τόσο αναστατωμένη καθώς ο πόνος και το πρήξιμο επηρέασαν την καθημερινή ζωή μου. Ήμουν πραγματικά φοβισμένη και ανησυχούσα ότι θα μπορούσε να με αφήσει παραμορφωμένη μια ζωή. Ντρεπόμουν να βγω από το σπίτι και να πω στους φίλους μου τι ακριβώς είχε συμβεί. Συνολικά, έλειψα περίπου έξι εβδομάδες από τη δουλειά μου εξαιτίας των προβλημάτων στα χείλη».
Τον Αύγουστο του 2017 η Gemma υποβλήθηκε πρώτη φορά σε αυξητική χειλιών χωρίς προβλήματα. Τον Οκτώβριο του 2018 δοκίμασε ξανά με διπλάσια δόση υγρού και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Μία εβδομάδα μετά την ένεση, το filler συγκεντρώθηκε στη δεξιά πλευρά του άνω χείλους της.
Τα χείλη της ήταν τόσο πρησμένα που δεν μπορούσε να φάει τίποτα εκτός από σούπα, οπότε αναγκάστηκε να αφαιρέσει το filler μία εβδομάδα αργότερα. Η μάζα στα χείλη της τελικά εξαφανίστηκε και η Gemma επέστρεψε στην κανονική ζωή, αλλά οκτώ μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2019, το χείλος της έγινε κόκκινο και πρήστηκε ξανά.

«Ήμουν στο σπίτι όταν ένιωσα μια αίσθηση καψίματος στα χείλη μου. Ήξερα ότι επρόκειτο να συμβεί ξανά, αλλά ήλπιζα ότι θα ήταν εντάξει μέχρι το πρωί – πόσο λάθος ήμουν! Ξύπνησα και τα χείλη μου είχαν πρηστεί τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μιλήσω. Το πρήξιμο συνεχίστηκε τις επόμενες δύο μέρες έως ότου τελικά εξερράγη ξανά, το οποίο ήταν αηδιαστικό και εξαιρετικά επώδυνο».
Η 35χρονη Gemma Palmer με τον γιο τηςΗ Gemma επισκέφθηκε τα επείγοντα και παρόλο που τους εξήγησε την κατάστασή της, την έστειλαν σπίτι λέγοντας ότι πρόκειται για κρυολόγημα. Τα χείλη της ξεπρήστηκαν τις επόμενες εβδομάδες, αλλά το πρόβλημα επέστρεφε κάθε λίγους μήνες με τελευταία φορά τον περασμένο Μάρτιο.
«Ο πόνος γίνεται πιο ακραίος κάθε φορά και αυτή ήταν σίγουρα η χειρότερη. Ολόκληρο το στόμα μου γέμισε με φουσκάλες από το πρήξιμο που συνέχισαν να σκάνε και να γεμίζουν ολόκληρο το στόμα μου με αίμα. Δεν μπορούσα να φάω, πονούσα συνεχώς».
Απογοητευμένη από την κατάστασή της, επισκέφθηκε έναν κορυφαίο επιστήμονα αισθητικής χειρουργικής που τελικά της εξήγησε τι συμβαίνει.
«Μου είπε αμέσως ότι υπήρχε ακόμα παγιδευμένο filler στα χείλη μου πάνω από δύο χρόνια μετά την ένεση. Θα βάλει ένα ειδικό υγρό στα χείλη μου και μετά θα χρειαστεί να πάρω αντιβιοτικά για μία εβδομάδα και ελπίζω ότι θα είναι η τελευταία φορά. Παλεύω δύο χρόνια εξαιτίας αυτών των προβλημάτων και θέλω απλώς τα άλλα κορίτσια να γνωρίζουν τον κίνδυνο των fillers χειλιών πριν προχωρήσουν να κάνουν την ένεση. Νιώθω βαθιά λύπη και εύχομαι να μην το είχα κάνει ποτέ».


Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

«Μαμά γερνάω – Κλιμακτήριος και καταρράκτης στα 43! Γίνεται; Γίνεται!»


Μία ιστορία διαφορετική, αλλά ενδιαφέρουσα. Που μπορεί να συμβεί στην καθεμιά μας. Μια ιστορία που περιγράφει όλα τα συναισθήματα, τις σκέψεις και το σοκ μιας 43χρονης γυναίκας, η οποία έχει καταρράκτη ενώ μπήκε στην περιεμμηνόπαυση.
Διαβάστε επίσης: “Μην κάνετε το ίδιο λάθος με εμένα”: Μια γυναίκα που δοκίμασε ενέσεις υαλουρονικού στα χείλη προειδοποιεί

«Έχασα τα μαλλιά μου, μου κόπηκε η περίοδος… αυτοτραυματιζόμουν, κάθε πρόσληψη τροφής ήταν μια τιμωρία» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη νευρική ανορεξία
«Η ταινία “Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον” είναι από τις αγαπημένες μου, όχι μόνο γιατί παίζει ο κούκλος Μπραντ Πιτ, αλλά και γιατί το στόρι του ανθρώπου που μικραίνει μεγαλώνοντας, εκφράζει όλη μου τη φιλοσοφία: μεγαλώνοντας να μικραίνω!
Είμαι 43 ετών. Από διάθεση φουλ. Από όρεξη; Να φαν’ και οι κότες. Από ωριμότητα; Χμ. «Δεν θα ωριμάσεις ποτέ», έτσι μου λένε.
Από τη μία είναι και θέμα χαρακτήρα, από την άλλη είναι και κάτι σαν αντίδραση του εαυτού μου. Μόλις έκλεισα τα 40, έπαθα ισχυρό σοκ. Αλήθεια. Ήταν η πρώτη φορά, που όχι μόνο δεν έλεγα: «μεγαλώνω», αλλά το ένιωθα. Το αισθανόμουνα κι έβλεπα σε εκείνα τα γενέθλια, το… κουβάρι να τυλίγει1

Ξέρω είναι μακάβρια σκέψη, αλλά έτσι ένιωσα κι αυτό το συναίσθημα προσπάθησα να το απωθήσω. Σε τέτοιο σημείο που έφτασα να κρύβω και την ηλικία μου. μη μου προσθέσεις μέρα παραπάνω, σε έφαγα. Ευτυχώς, δεν είμαι celebrity γιατί θα είχα γερό θέμα με την google, άπαξ κι έγραφε την κανονική μου ηλικία. Μακριά από εμένα τέτοιες σκοτούρες.
Βέβαια, αυτό το θέμα μου με την ηλικία, έχει γίνει το αστείο/ανέκδοτο της παρέας. Αλλά είναι αυτό και το μόνο μου κόλλημα.
Αλλά να που ήρθε ο χρόνος να μου κάνει τη δική του πλάκα. Κι ενώ εγώ την έχω δει… Μπέτζαμιν Μπάτον, ο χρόνος ήρθε να μου θυμίσει το τραγούδι της Τάνια Τσανακλίδου, «Μαμά γερνάω».
Από τον πρόσφατο ιατρικό έλεγχο που έκανα, βγήκα με καταρράκτη και στα δύο μάτια, ενώ έχω μπει και σε περιεμμηνόπαυση!
Στα 43 μου!

Παράλογο; Όχι. Ειδικά, η περιεμμηνόπαυση, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί  στην αρχή της τέταρτης δεκαετίας της ζωής της ή και νωρίτερα.
Όμως, είναι θέμα ψυχολογίας. Δεν είχα ποτέ μπει στη διαδικασία να σκεφτώ πώς είναι η κλιμακτήριος. Δεν το είχα καν σκεφτεί. Και τώρα τι; Πώς πρέπει να νιώσω; Για την ώρα νιώθω περίεργα.
Έχω ρωτήσει γύρω μου φίλες και γνωστές και η αλήθεια είναι πως κάποιες μπήκαν στην κλιμακτήριο πριν τα 50, ακόμα και στα 45.
Και ο καταρράκτης; Ναι, δεν είναι καθόλου τραγικό, είναι ένα απλό χειρουργείο και μετά από αυτό θα πετάξω και τα γυαλιά μυωπίας που είναι η δεύτερη φύση μου χρόνια τώρα. Όμως και πάλι, καταρράκτης σε αυτή την ηλικία; Αισθάνομαι σαν γιαγιά!
Γιατί τα γράφω αυτά; Επειδή, ο χρόνος θέλησε με αυτό τον τρόπο να μου δείξει πως τα χρόνια περνάνε, μεγαλώνουμε και βιολογικά.
Και αυτά τα άτιμα τα χρόνια που περνάνε σα νερό, αντί να καθόμαστε να τα παρακολουθούμε, θα πρέπει να τρέξουμε μαζί τους. Ακόμα και πιο γρήγορα από αυτά. Ο καταρράκτης και η περιεμμηνόπαυση είναι για εμένα το «καμπανάκι».
Γιατί τι να το κάνεις να κρύβεις την ηλικία σου, άμα δε ζεις; Άμα δε ρουφάς τη ζωή; Αλλά αφήνεις την καθημερινότητα να σε «ρουφάει» και στο τέλος της ημέρας να σκέφτεσαι πως βγήκε και αυτή η ημέρα και τα πρόλαβες όλα… για τους άλλους, αλλά όχι για εσένα. Γιατί σε αυτή την τρέλα της καθημερινότητας και των οικογενειακών υποχρεώσεων, ξεχνάς εσένα.
Τι θέλεις, τι σε ευχαριστεί, τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα.
Τα χρόνια περνάνε, μεγαλώνω, γερνάω, αλλά θα τα ζήσω όσο γίνεται καλύτερα και πιο δημιουργικά. Και για εμένα!


Πηγή

Κατηγορίες
Παιδί

7 πρώην υπάλληλοί της Κιμ Καρντάσιαν την πάνε στα δικαστήρια

Η Κιμ Καρντάσιαν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη καθώς επτά πρώην μέλη του προσωπικού κηπουρικής και συντήρησης του αρχοντικού της Hidden Hills -ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων- κατέθεσαν μήνυση εναντίον της και την κατηγορούν για μη καταβολή μισθών, υπερωριών και άσχημη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τη μήνυση, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες, η 40χρονη Κιμ καθυστερούσε τους μισθούς, παρακρατούσε το 10% των μισθών για φόρους, αλλά όπως αναφέρουν στη μήνυση δεν έδινε αυτά τα ποσά στο κράτος. Επίσης, ισχυρίζονται πως δεν τους πλήρωνε τις υπερωρίες και μερικές φορές τους ανάγκαζε να εργαστούν χωρίς διάλειμμα για φαγητό.

 

Μάλιστα ένας 16χρονος πρώην υπάλληλος της celebrity ισχυρίστηκε ότι ήταν υποχρεωμένος να εργάζεται πέρα ​​από τις 48 επιτρεπόμενες ώρες που ισχύουν για έναν ανήλικο σε καλοκαιρινή εργασία. Ένας άλλος ισχυρίζεται ότι όταν ζήτησε να πληρωθεί τις υπερωρίες του απολύθηκε αμέσως.

Στον όμιλο Page Six, μίλησε εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν για την εν λόγω μήνυση και υποστήριξε πως η διάσημη τηλεπερσόνα δεν γνώριζε τίποτα για τις καταγγελίες των μηνυτών.

«Αυτοί οι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν και πληρώθηκαν μέσω ενός τρίτου που προσλήφθηκε από την Κιμ για την παροχή υπηρεσιών. Η Κιμ δεν συμμετέχει στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του ενδιάμεσου και των εργαζομένων, επομένως δεν είναι υπεύθυνη για το πώς διαχειρίζεται ο ενδιάμεσος την επιχείρησή του… Η Κιμ δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν κάνει μήνυση στο λάθος άτομο».

 

πηγη


Κατηγορίες
Παιδί

Οι 4 κορυφαίες τάσεις στα μαλλιά για αυτό το καλοκαίρι

Φέτος το καλοκαίρι είναι γεγονός ότι η μόδα προστάζει την ευκολία και την άνεση στα πάντα: από τα ρούχα μας μέχρι το μακιγιάζ και τα μαλλιά μας. Έτσι και αναφορικά με τα κουρέματα που θα επιλέξουμε, αυτά πρέπει να είναι low-maintenance, δηλαδή να μην απαιτούν ιδιαίτερο styling και προσπάθεια από πλευράς μας για να δείξουν όμορφα.

Συγκεντρώσαμε τα τέσσερα πιο in και effortless κουρέματα που φέτος το καλοκαίρι θα σου λύσουν κυριολεκτικά τα χέρια και θα αναδείξουν τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά σου. To κλειδί βρίσκεται στην κίνηση και την υφή των μαλλιών που καλό είναι να δείχνουν φυσικά, σαν να σηκώθηκες μόλις από το κρεβάτι και δεν έκανες τίποτα για να “κάτσουν”.

 

 

#1. Curtain Bangs

Ένα trend προερχόμενο από τα 70s, που όμως έχει γίνει η απόλυτη μόδα τον τελευταίο χρόνο, καθώς αποτελεί το νούμερο ένα haircut που ζητάει η πλειονότητα των γυναικών από τους κομμωτές τους. Κι αυτό γιατί φαίνεται σαν να έχεις αλλάξει τελείως το στιλ μαλλιών σου χωρίς στην ουσία να κάνεις κάποια τρομερή αλλαγή σε αυτά: κόβεις απλά πλαϊνές αφέλειες.

 

Ένα τρομερά βολικό “κούρεμα” που είναι η καταλληλότερη ιδέα για τις κοπέλες που θέλουν μεν να ανανεώσουν το στιλ τους αλλά δεν είναι έτοιμες για κάτι πιο δραστικό στα μαλλιά τους. Επίσης, δείχνει τέλειο με τα περισσότερα χτενίσματα (βλ. αλογοουρές, κότσοι, πλεξούδες και half-ups) αφού οι αφέλειες πλαισιώνουν πολύ όμορφα το πρόσωπο και τονίζουν το βλέμμα και τα χείλη.

 

 

#2. Το 70s κούρεμα

Τα 70s φαίνεται ότι ήρθαν για να μείνουν φέτος, με ό, τι αφορά αυτή τη δεκαετία να γοητεύει αφάνταστα τις beauty addicts. Mετά το Farrah Fawcett Flip χτένισμα, το μοντέρνο shag haircut (δηλαδή η lob κουπ με αφέλειες και φιλάρισμα) αναβαθμίζεται αποκτώντας μια ανάλαφρη υφή και κίνηση – γυρνώντας δηλαδή στις 70s ρίζες του.

 

 

Οι πλαϊνές αφέλειες παίζουν  κι εδώ τον ρόλο τους, δίνοντας ένα casual retro vibe στο όλο κούρεμα, ενώ ο όγκος και τα beach waves καθίστανται απαραίτητα για να ολοκληρώσουν το look.

 

 

#3. Βlunt bob

To κλασικό κοντό καρέ είναι πάντα in λόγω της ευελιξίας που προσφέρει αλλά και της αβίαστης κομψότητας που χαρίζει, κάνοντας όλα τα looks να δείχνουν chic και ταυτόχρονα μοντέρνα.

 

Το ένα μήκος (χωρίς κανένα φιλάρισμα) θα δώσει όγκο στις άκρες ενώ η συγκεριμένη κουπ θα σε δροσίσει από τις πολλές ζέστες του καλοκαιριού.

 

 

 

#4. Μεσαίου μήκους μαλλιά

Για τις fans των μακριών μαλλιών, το μεσαίο μήκος είναι κι αυτό που θα σε βολέψει περισσότερο το καλοκαίρι, ενώ τα χτενίσματα που μπορείς να κάνεις είναι άπειρα.

 

Είναι το μήκος που κολακεύει τα περισσότερα πρόσωπα ενώ το φιλάρισμα και τα πολλά layers θα δώσουν ωραία κίνηση στα μαλλιά σου. Απόφυγε τα κοντύτερα κουρέματα αν έχεις πολύ χοντρή τρίχα ή πολλά μαλλιά, καθώς δεν θα σου επιτρέπουν να πιάνεις ψηλά τα μαλλιά σου όταν ζεσταίνεσαι.

 

 

 

ΠΗΓΗ

 
Κατηγορίες
Παιδί

«Έγινα μάνα στα 50 και οι περισσότερες φίλες μου τώρα αρχίζουν να έχουν εγγόνια»

Αυτή την εβδομάδα, το γνωστό μοντέλο Ναόμι Κάμπελ εξέπληξε τους πάντες ανακοινώνοντας ότι έγινε μητέρα στα 50 της χρόνια. Δεν είναι να απορεί κανείς, όμως, αφού όλο και περισσότερες γυναίκες αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδιά αργότερα στη ζωή τους. Όπως δηλώνει αυτή η μαμά είναι υπέροχο να γίνεσαι γονιός σε αυτή την ηλικία.

 

Η Claire Mear, από το Norfolk, ήταν 50 ετών όταν απέκτησε την κόρη της Amelie. Η δική της περίπτωση ωστόσο διαφέρει από άλλες γυναίκες, καθώς είχε προσπαθήσει να γίνει μητέρα νωρίτερα στα 46 της. Το μωράκι της όμως που ήδη είχε διαγνωσθεί με σύνδρομο Down, πέθανε στην γέννα αφήνοντας ένα τεράστιο κενό μέσα της.

Αλλά στα 49 της, η Claire άρχισε να σκέφτεται σοβαρά να προσπαθήσει ξανά. Από τότε που έχασε το παιδάκι της έκανε βελονισμό προκειμένου να διαχειριστεί τη θλίψη και το πένθος και δειλά – δειλά ένιωθε μια αισιοδοξία για το μέλλον.

«Όταν έφτασα 49 χρονών πολλά πράγματα άρχισαν να αλλάζουν μέσα μου. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους που έγιναν γονείς μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ωστόσο, αρκετοί γιατροί προσπάθησαν να με αποθαρρύνουν. Κάποιος μου σύστησε μια κλινική στην Ελλάδα και όταν μου είπαν ότι μπορώ να δοκιμάσω δεν έχασα ευκαιρία».

Μετά από πολύ κόπο και μια αποτυχημένη προσπάθεια, έμεινε έγκυος στην Αmelie, η οποία αναπτυσσόταν ομαλά και από ότι φαινόταν ήταν υγιής. Στις 37 εβδομάδες γεννήθηκε μέσω καισαρικής.

 

«Ήταν υγιής και πανέμορφη» είπε συγκινημένη η μαμά της.

Η Amelie γίνεται 4 ετών φέτος και η Claire δηλώνει ότι είναι υπέροχο να είσαι γονιός σε αυτή την ηλικία. Το μόνο μειονέκτημα για εκείνη είναι η εύρεση φίλων που να είναι γονείς σε αυτή την ηλικία.

«Οι περισσότεροι από τους φίλους μου τώρα αρχίζουν να έχουν εγγόνια, αλλά το συνηθίζεις», είπε ενώ αναφέρθηκε και στο ότι δυστυχώς η κόρη της δεν έχει παππούδες, λέγοντας όμως ότι έχει πολλούς ανθρώπους γύρω της να την αγαπάνε.

Η Claire έχει πλέον γράψει ένα βιβλίο για τις εμπειρίες της που ονομάζεται Rocker Bye Baby.

 

Πηγή: bbc.com


Κατηγορίες
Παιδί

Ο άγριοι ξυλοδαρμοί από τον άντρα της, τα σκληρά λόγια του πατέρα της και ο εφιάλτης που έζησε στα χέρια διαρρηκτών

Η τραγουδίστρια Καίτη Ντάλη με τη λαϊκή, ρεμπέτικη φωνή έκανε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι στις ΗΠΑ το ’60 και το ’70 ήρθε στην Ελλάδα.

 

Της: Έπη Τρίμη

Η Καίτη Ντάλη είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα ονόματα του ελληνικού “τραγουδιού, όπως ο Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας και ο Γαβαλάς.

«Με σάπισαν στο ξύλο, μου πήραν τα χρήματα μιας ολόκληρης ζωής»

Προκαλεί σοκ η εξομολόγηση της λαϊκής τραγουδίστριας Καίτης Ντάλη για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια διαρρηκτών οι οποίοι την βασάνισαν άγρια.

«Ήταν 19 Απριλίου, βράδυ. Εγώ κοιμόμουν στο δωμάτιο. Υπάρχει ένα παράθυρο που περνούν οι σωλήνες του φυσικού αερίου και δεν υπήρχαν σε αυτό το σημείο σίδερα ασφαλείας. Πάτησαν πάνω στους σωλήνες, έφτασαν στον πέμπτο όροφο και από κει μπήκαν στο σπίτι μου», λέει η τραγουδίστρια με τρεμάμενη φωνή.

«Το τεράστιο πλήγμα για μένα ήταν ότι πέρσι, με το πρώτο κύμα του κορωνοϊού, είχα πάρει όλα μου τα χρήματα από την τράπεζα, τα οποία είχα σε θυρίδα, και τα μετέφερα στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού μου. Επειδή έχω προβλήματα υγείας, δεν μπορούσα να πηγαίνω στην τράπεζα, ώστε να βγάζω χρήματα για τα καθημερινά μου έξοδα. Όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι μου διαρρήκτες, μου έριξαν σπρέι την ώρα που κοιμόμουν! Έψαξαν όλο το σπίτι και, όταν δεν μπόρεσαν να βρουν το χρηματοκιβώτιο, με ξύπνησαν και άρχισαν να μου ζητούν επίμονα να τους αποκαλύψω που είχα τα λεφτά και τα κοσμήματα», αναφέρει η μούσα του Σταύρου Ξαρχάκου.

 

Ο τρόπος που αντιμετώπισε τους κακοποιούς προκαλεί ρίγος, αφού τους εκλιπαρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην την πειράξουν.

«Τους είπα “σας παρακαλώ μη μου κάνετε κακό. Έχω την καρδιά μου, έχω πολλά προβλήματα υγείας. Θα σας δώσω όλα”. Εκείνοι, χωρίς κανέναν δισταγμό, με έπιασαν από τα μαλλιά και σέρνοντας, με πήγαν στο γραμματοκιβώτιό, αφού πρώτα με σάπισαν στο ξύλο. Μου έσπασαν δύο πλευρά, μου έδωσαν μπουνιά στο μάτι και στα χείλη, για να μη φωνάξω. Το χειρότερο είναι ότι έχει πλέον πειραχτεί η σπλήνα σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα φαίνονται όλα τα χτυπήματα που έχω», λέει η κ. Ντάλη.

 

Στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε οι γιατροί διαπίστωσαν θλάσεις και μώλωπες.

«Όταν ήρθε η αστυνομία, δεν πολυκαταλάβαινα όσα μου είχαν συμβεί και δεν ήξερα τι έλεγα, δεν θυμόμουν ότι είχαν ανοίξει το χρηματοκιβώτιο μου. Είμαι σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορώ να το κρύψω, δεν έχω χρήματα ούτε για να ζήσω. Ούτε ένα ευρώ! Ούτε για το ρεύμα, ούτε για το νερό. Έκανα όλες αυτές τις οικονομίες όλα αυτά τα χρόνια για να ζω αξιοπρεπώς. Ποτέ δεν έχω ζητήσει βοήθεια από κανέναν. Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, βρέθηκα να ζητάω από τον κόσμο να με βοηθήσει. Δεν έχω κανέναν στον κόσμο να με βοηθήσει. Είναι εντελώς ξεκρέμαστη. Κάνω έκκληση: Όποιος φίλος θέλει να με βοηθήσει ας το κάνει», καταλήγει στη δραματική εξομολόγησή της.

 

«Παντρεύτηκα και χώρισα μετά από 5 ώρες, ο άντρας μου πήγε με άλλη το ίδιο βράδυ»

Στην Ελλάδα έμεινα έγκυος, μετά όταν παντρεύτηκα εδώ, δεύτερη φορά. Δηλαδή κανονική φορά. Αλλά μετά την εκκλησία χώρισα. Αυτός ήτανε και ο λόγος που κατέστρεψα την καριέρα μου. Δεν με άφηνε σε ησυχία. Αυτός ήταν άρρωστος μαζί μου. Ήτανε Αιγόκερως. Άρρωστος. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Νόμιζε ότι αυτό που λέει αυτός, αυτό είναι. Με ζήλευε πολύ. Στα πάντα. Και που με άφηνε να τραγουδάω ήτανε δίπλα και κοίταγε. Δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε καθόλου.

Μιλώντας στην στην Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα η Καίτη Ντάλη είπε: «Μια φορά παντρεύτηκα και μετά την εκκλησία χώρισα. Δεν μπορούσε να πάει παρακάτω αυτός ο γάμος… Δεν μπορείς να παντρεύεσαι και ο άλλος να πηγαίνει με γκόμενα το ίδιο βράδυ».

 

«Αυτό που λένε σήμερα bullying θα έπρεπε να το ονομάσουν ‘σε πατάω κάτω’. Έχω φάει το ξύλο της αρκούδας από τον άντρα μου. Τον παντρεύτηκα για πέντε ώρες και μετά την εκκλησία τον χώρισα. Ήμασταν μαζί δύο και πλέον χρόνια. Το ξύλο το δικό μου δεν το έχει φάει άλλος άνθρωπος. Ήταν άρρωστος από τη ζήλια. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τι τράβηξα. Ήθελε να με καταστρέψει. Και δεν μπορούσα να τον καταγγείλω στην Αστυνομία, γιατί θα με έγραφαν τα περιοδικά και φοβόμουν μην το μάθει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ήμουν όνομα τότε.

Μετά το ξύλο που έτρωγα από εκείνον, πήγαινα με δεμένα χέρια και πόδια να τραγουδήσω. Κατέστρεψα την καριέρα και τη ζωή μου εξαιτίας του. Όταν χωρίσαμε, είχε βάλει φίλους του και όπου με έβρισκαν με χτυπούσαν. Και πόσα δεν πλήρωσα για να πάρω το διαζύγιο; Περιουσίες. Δεν μου πήρε μόνο τα λεφτά, αλλά τον πλήρωσα με τη ζωή μου ολόκληρη» καταλήγει η Καίτη Ντάλη.

 

Τα σκληρά λόγια του πατέρα της

Όταν έγραψα στον μπαμπά μου, μπαμπά εγώ είμαι τραγουδίστρια, μου έγραψε ένα γράμμα και μου είπε ότι, αφού ήθελες να γίνεις πουτ@να, πρέπει να μην έρθεις πίσω με παράνομο παιδί και να μη μάθεις να καπνίζεις. Και όμως έφυγα. Ήρθα. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς αλλά είναι αλήθεια. Άκουσα το λόγο του πατέρα μου.

Μετά έκανα έναν άλλο δεσμό και έμεινα έγκυος. Εκείνος δεν ήταν ικανός να γίνει πατέρας του παιδιού και πήγα…

 

Όχι, μια χαρά είμαι έτσι μόνη. Δεν θέλω. Μόνο αυτό που μου έχει συμβεί είναι ότι έχω χάσει τους γονείς μου, πολύ νωρίς. Τίποτα άλλο. Η μαμά μου ήταν εξήντα επτά, και ο μπαμπάς μου εξήντα εννέα. Πριν είκοσι δύο χρόνια έχασα τη μαμά μου και πριν είκοσι χρόνια τον μπαμπά μου. Η ζωή μου ολόκληρη ήτανε η μητέρα μου. Ήταν τα πάντα η μητέρα μου. Καταρχήν ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Της μοιάζω. Ήταν από τη Σπάρτη. Αλλά είχε έρθει δέκα χρονών στην Αθήνα. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στα ανάκτορα και ο παππούς μου ήταν από τη Μάνη, αλλά ήταν δάσκαλος στα ανάκτορα. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν από τη Σύρο. Τους γονείς της μητέρας μου δεν τους γνώρισα ποτέ. Γιατί η μητέρα μου ορφάνεψε από πέντε ετών, είχε αναφέρει η Καίτη Ντάλη στη Lifo.

 

πηγη


Κατηγορίες
Παιδί

Η Sarah Jessica Parker λανσάρει νέο trend! Eπικεντρωθείτε στα πόδια!

Λέτε να αρχίσουν και στην Ελλάδα να κυκλοφορούν έτσι.

Την Sarah Jessica Parker «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός στους δρόμους της Νέας Υόρκης με τον σύζυγό της, Matthew Broderick, με ένα look που τράβηξε τα βλέμματα μιας και περιείχε μια στυλιστική λεπτομέρεια λιγάκι ασυνήθιστη.

Η fashion icon ηρωίδα του Sex and the City Κάρυ Μπράντσο, εμφανίστηκε casual ντυμένη, με τζιν παντελόνι αλλά με γυρισμένο το ένα από τα δύο μπατζάκια του. To “οne-legged” στυλ είναι φημισμένο στην Αμερική και το λάνσαρε πρώτος ο Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός LL Cool, ενώ το ακολουθούν και πολλοί hip hop fans.

To στυλιστικό trend έχει ίσως τις ρίζες του στον συμβολισμό της απώλειας των δεσμών που έπρεπε να φορούν οι σκλάβοι στα πόδια τους. Το trend πάντως έχει αρχίσει να υιοθετείται μαζικά στην Αμερική, λέτε και στην Ελλάδα;

fthis.gr