Κατηγορίες
Ψυχολογία Γενικά

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη διάρκεια της πανδημίας

Από την Αγγέλα Φωτοπούλου

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έδειξαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 10/11/2020 έως 25/11/2020 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 689 παιδιών και εφήβων, εκ των οποίων 332 ηλικίας 7-13 ετών (52% αγόρια, 48% κορίτσια) και 357 ηλικίας 14-17 ετών (51,5 αγόρια, 48,5 κορίτσια).

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παιδιά και εφήβους

Σε ό,τι αφορά τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά που μετείχαν στην έρευνα, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού. Συγκεκριμένα, 17% των παιδιών παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 78% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 5% βελτίωση των επιπέδων του στρες. Όσον αφορά τη μοναξιά, 24% των παιδιών ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 2% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 21,5% των συμμετεχόντων παιδιών παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 75,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων θυμού και 3% βελτίωση. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σε κανένα από τα αρνητικά συναισθήματα.

Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στους εφήβους, στους οποίους επίσης βρέθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε βελτίωση στην αλτρουιστική κοινωνικά επωφελή συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, 20% των εφήβων παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 6% βελτίωση αυτών. Όσον αφορά την μοναξιά, 26,5% των εφήβων ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 70% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 3% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 19,5% των συμμετεχόντων εφήβων παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 77,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του θυμού και 3% βελτίωση. Η κοινωνικά επωφελής συμπεριφορά βελτιώθηκε στο 16% των συμμετεχόντων, 79% είχε μικρές αλλαγές και στο 5% παρατηρήθηκε επιδείνωσή της τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με το ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία.

Δεν βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις αλλαγές στα αρνητικά συναισθήματα ή στον αλτρουισμό.

Αναφέρθηκε αύξηση του χρόνου χρήσης του ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ στο 68% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα κορίτσια συγκριτικά με αυτή των αγοριών (73% έναντι 62,5%).

Τρόποι διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας στα παιδιά ήταν: η επαφή με την οικογένεια (78%), η επαφή με φίλους (62,5%), το παιχνίδι εκτός (64%) ή εντός σπιτιού (50%), η χρήση του διαδικτύου (54%), η μουσική (52%), το περπάτημα (48%) ή άσκηση (56%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα χόμπι (π.χ. ένα μουσικό όργανο) (47%), το ηλεκτρονικό παιχνίδι (42%), η τηλεόραση (40%) και το κατοικίδιο (43,5%).

Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας στους εφήβους/ες ήταν η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (60%), η άσκηση ή το περπάτημα (57%), η χρήση του διαδικτύου (60%) και τα χόμπι (54%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (43%) και το κατοικίδιο (45%). Τρόποι ψυχολογικής ανακούφισης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρνητικοί είχαν πολύ μικρότερα ποσοστά: συνταγογραφούμενα φάρμακα (15%) και η χρήση ουσιών (καπνός, αλκοόλ ή άλλες ουσίες) (8%). Στα κορίτσια η καταφυγή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στα αγόρια (18% έναντι 13%).

Η έρευνα

Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT), που είναι μία μεγάλη, διεθνής μελέτη για τον γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από την πανδημία COVID-19. Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από τη Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 40 χωρών ανά την υφήλιο και υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Εθνικοί συντονιστές/ερευνητική ομάδα της μελέτης COH-FIT (Ελλάδα) είναι οι: Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Αγοραστός Θ. Αγοραστός επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Έλενα Δραγκιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Linköping University (Σουηδία) και Κωνσταντίνος Τσαμάκης, ψυχίατρος, επισκέπτης ερευνητής στο King’s College (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

Η Τζένιφερ Λόπεζ γύρισε στον πρώην της – 5 λόγοι για να γυρίσεις και εσύ!


«Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο» λέει το τραγούδι των Πυξ Λαξ και μάλλον δεν έχει άδικο. Επίσης, πολλές φορές επιστρέφουν, μεταμορφώνται και αναζωπυρώνονται. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει ο «ξαναζεσταμένος» έρωτας της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ!
Viral έχουν γίνει από χθες φωτογραφίες που απεικονίζουν την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ σε τρυφερά ενσταντανέ και 17 ολόκληρα χρόνια μετά από τον χωρισμό τους! Η 51χρονη σούπερ σταρ και ο 48χρονος ηθοποιός «πιάστηκαν» στα… πράσα από παπαρατσικό φωτογραφικό φακό να απολαμβάνουν το γεύμα τους σε πολυτελές εστιατόριοτου Μαλιμπού.

Διαβάστε επίσης: «Ο άνδρας μου με αγαπάει πολύ, αλλά εγώ δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι τον πρώην μου»
Δε δίστασαν να ανταλλάξουν παθιασμένα φιλιά παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο και παρά το γεγονός πως τα δύο παιδιά της Λόπεζ ήταν παρόντα. Σύμφωνα με το PageSix το ζευγάρι βρέθηκε στο εστιατόριο για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της αδερφής της Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ στο γεύμα ήταν και τα παιδιά της τραγουδίστριας, Μαξ και Εμμέ.

Πριν 17 χρόνια, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Gigli, αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2002, ωστόσο λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, χώρισαν. Κάτι δυνατό ωστόσο φαίνεται πως έμεινε μεταξύ τους. Ένα απωθημένο ίσως; Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε πως από την πλευρά της η Τζένιφερ Λόπεζ χώρισε πρόσφατα μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης από τον Άλεξ Ροντρίγκεζ, ο Μπεν Άφλεκ έβαλε τέλος στη σχέση του με την Άνα ντε Άρμας και τώρα είναι και πάλι μαζί;
Εσύ αλήθεια θα γυρνούσες στη μεγάλη σου αγάπη με την οποία δεν είστε πια μαζί;
Γνωρίζετε πως σχεδόν τα μισά από τα χωρισμένα ζευγάρια αποφασίζουν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στη σχέση τους. Το πανεπιστήμιο του Κάνσας μελέτησε χωρισμένα ζευγάρια που επανασυνδέθηκαν και βρήκαν πως:
Σχεδόν τα μισά ζευγάρια ήλπιζαν ότι ο σύντροφός τους είχε αλλάξει προς το καλύτερο και επομένως θα επικοινωνούν καλύτερα από πριν.
Πίστευαν πως και οι δύο έχουν συνειδητοποιήσει τα λάθη τους, πως ξέρουν τι είναι αυτό που ενοχλεί τον άλλον και πλέον έχουν διορθώσει τα κακώς κείμενα της σχέσης τους.
Οι περισσότεροι επέστρεψαν λόγω της οικειότητας και της εξάρτησης που είχαν αναπτύξει με τον συντροφό τους με την πάροδο του χρόνου.
Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους έχει πλέον εδραιωθεί. Ο ένας ξέρει τον άλλον και από την καλή και από την ανάποδη, συνεπώς η αποδοχή και η ειλικρίνεια μεταξύ τους «χτυπάει» πλέον ταβάνι.
Το ζευγάρι επανασυνδέεται γνωρίζοντας τα καλά και τα άσχημα που θα (ξανα)ζήσει. Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό.


Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

Ο σύντροφός της ήταν υπνοβάτης και την κακοποιούσε άγρια στον ύπνο του


Τη δική της παράξενη ιστορία θέλησε να μοιραστεί μία νεαρή κοπέλα στο Reddit, κρατώντας όμως την ανωνυμία της. Όπως εξομολογείται, ο πρώην σύντροφός της ήταν υπνοβάτης και τα βράδια στον ύπνο του, την κακοποιούσε άγρια. Την επόμενη ημέρα εκείνος δεν θυμόταν τίποτα.
Διαβάστε επίσης: Γιατί γιαγιά φοράς άσπρα γάντια; Και γιατί δεν με ακουμπάς;

«Μαμά γερνάω – Κλιμακτήριος και καταρράκτης στα 43! Γίνεται; Γίνεται! Και βιώνω ένα σοκ»
Κάποιες άλλες φορές, ο υπνοβάτης σύντροφός της άνοιγε την πόρτα κι έβγαινε γυμνός έξω, με την ίδια από ένα σημείο και μετά να μη μπορεί να τον βοηθήσει. Και ας ήξερε πως δεν έφταιγε εκείνος και δεν ήταν κάτι που το ήθελε.
Με τον πρώην της ήταν μαζί σχεδόν τρία χρόνια και όταν εκείνος ήταν ξύπνιος, τα πήγαιναν περίφημα. Ο εφιάλτης για εκείνη ξεκινούσε όταν πλάγιαζαν για ύπνο. Μέσα στη νύχτα ο σύντροφός της την έβριζε χυδαία, την χτυπούσε, την κλώτσαγε, την πετούσε από το κρεβάτι. Άλλες φορές έβγαινε από το σπίτι και πήγαινε γυμνός στο απέναντι πάρκο.

«Δεν μπορούσα να τον ξυπνήσω. Και το περίεργο είναι πως παρόλες τις φωνές μου όταν με χτυπούσε και τα σπρωξίματα, εκείνος δεν ξύπναγε. Ήταν βυθισμένος στον ύπνο και τίποτα δε μπορούσε να τον επαναφέρει», εξομολογείται.
«Αυτή η κατάσταση με τρόμαζε. Ήταν ένας εφιάλτης για εμένα. Στις απέλπιδες προσπάθειές μου να τον ξυπνήσω, χτυπημένη καθώς ήμουν, σκεφτόμουν κάθε φορά «γ@@ε τον. Φύγε μακριά από τον άρρωστο αυτό τύπο», συνεχίζει.
Και συμπληρώνει πως ακόμα ένας μεγάλος της φόβος, ήταν τι θα έκανε αν μέσα στη νύχτα έπιανε φωτιά το διαμέρισμά τους ή γινόταν κάτι άλλο τρομερό κι εκείνος δε μπορούσε να ξυπνήσει.
Αυτό, όμως, που την τρόμαζε περισσότερο, ήταν η βία που ασκούσε πάνω της, ακόμα και χωρίς να έχει πρόθεση. Οι νύχτες για εκείνη είχαν γίνει ένας εφιάλτης. Σταδιακά, έχασε τον ύπνο της. Φοβόταν να κοιμηθεί, ήταν μονίμως σε επαγρύπνηση, έτρεμε τι μπορεί να της κάνει όταν εκείνη κοιμόταν και δεν προλάβαινε να αντιδράσει.

Τα πρωινά πάντα το ίδιο: όταν του έλεγε τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ, εκείνος δεν θυμόταν τίποτα. Της ζητούσε συγγνώμη, έκλαιγε, θύμωνε με τον εαυτό του.
Η ίδια παραδέχεται πως τον αγαπούσε πολύ και εκείνος το ίδιο. Όμως, όσο και αν προσπάθησαν να το λύσουν ζητώντας τη βοήθεια ειδικού, δεν τα κατάφεραν. Δεν ήταν τόσο απλό το πρόβλημά του.
Έτσι, από κοινού αποφάσισαν να χωρίσουν. Ήξεραν και οι δύο πως ήταν η σωστή απόφαση, αφού δίπλα του η ζωή της ήταν σε κίνδυνο.


Πηγή

Κατηγορίες
Οικογένεια

Οι διατροφικές συμβουλές της ειδικού που θα βοηθήσουν το παιδί σου

Και από τη Δευτέρα, μπαίνετε και επίσημα στο “χορό” των Πανελληνίων. Το παιδί σου και εσύ. Δεν χρειάζεται άγχος. Μόνο σωστή προετοιμασία. Όσον αφορά το διάβασμα και τη διατροφή. Σήμερα, λοιπόν, με τη βοήθεια της Κλινικής Διαιτολόγου – Διατροφολόγου, Νικόλ Τσιάνη, σου έχουμε συγκεντρώσει μερικά χρήσιμα διατροφικά tips και προτεινόμενα snacks, για να μεγιστοποιήσεις την απόδοση και την αντοχή του παιδιού σου, όσο οι Πανελλήνιες διαρκούν. Ο λόγος στην ίδια…

Τι πρέπει να προσέξει το παιδί;

“Ναι” στο πρωινό
Το πρωινό γεύμα είναι απαραίτητο για κάθε παιδί και ο ρόλος του είναι εξαιρετικά σημαντικός, ιδιαίτερα την περίοδο των εξετάσεων, καθώς εξασφαλίζει σωματική και πνευματική ευεξία. To μυστικό της επιτυχίας του βρίσκεται στη γλυκόζη. Η συγκεκριμένη ουσία είναι το κύριο καύσιμο του εγκεφάλου μας. Η χαμηλή γλυκόζη αίματος έχει συσχετισθεί με φτωχή μνήμη, δυσκολίες της συγκέντρωσης και της μάθησης. Τρώγοντας λοιπόν πρωινό, αυξάνονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και ο οργανισμός λειτουργεί σωστά, αλλά και η μνήμη αποθηκεύει στον εγκέφαλο όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες.

Μικρά και συχνά γεύματα
Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων συμβάλλει στο να βρίσκεται ο μαθητής σε εγρήγορση και να αυξάνεται η αποδοτικότητά του. Αντίθετα, τα μεγάλα γεύματα προκαλούν υπνηλία και μειώνουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης του παιδιού. Τα συχνά γεύματα, χαμηλά σε λιπαρά, αποτελούν μια σωστή επιλογή επειδή είναι πιο εύπεπτα, δίνοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να επιτελέσει τις πνευματικές του διεργασίες πιο αποτελεσματικά. To ιδανικό είναι να καταναλώνονται κάθε 2 – 3 ώρες, προκειμένου νους και σώμα να παραμένουν ενεργά. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε:

  • Γιαούρτι με φρούτο, μέλι, ξηρούς καρπούς και κανέλα
  • Φρουτοσαλάτα με μέλι, ξηρούς καρπούς και κανέλα
  • Μπάρα δημητριακών ολικής αλέσεως με φρούτα ή σοκολάτα
  • Δημητριακά ολικής αλέσεως με light γάλα
  • 1 φέτα Ψωμί μαύρο & 1 Αυγό βραστό
  • 1 χούφτα ανάλατους ξηρούς καρπούς
  • 1 κομμάτι σοκολάτα υγείας ή παστέλι

Ένα ποτηράκι νερό πάντα βοηθάει!
Οι μαθητές θα πρέπει να φροντίζουν τα επίπεδα ενυδάτωσης τους (8-10 ποτήρια νερό). Η καλή ενυδάτωση εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση, καλύτερη συγκέντρωση και καλύτερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Καλό είναι να αποφεύγονται τα υγρά που περιέχουν ζάχαρη (χυμοί, αναψυκτικά, κακάο), καθώς οδηγούν σε απότομη πτώση του σακχάρου στο αίμα μετά την κατανάλωση, πράγμα που οδηγεί σε απότομο αίσθημα κόπωσης και μειωμένη συγκέντρωση. Αντί για νερό, μπορείς να το ετοιμάσεις κρύο ή ζεστό τσάι, γάλα και σπιτικούς χυμούς.

Με μέτρο τη… σοκολάτα
Τη θεωρείς τον απόλυτο σύμμαχο του παιδιού σου σε αυτή την προσπάθεια. Τι ισχύει, τελικά; Η μέτρια κατανάλωση σοκολάτας αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, ουσιών δηλαδή που μας φτιάχνουν τη διάθεση και ενισχύουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Χρειάζεται, όμως, προσοχή και μέτρο. Η ιδανικότερη επιλογή είναι η μαύρη σοκολάτα, καθώς περιέχει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του κακάου, χωρίς πολλές θερμίδες (ή έστω λιγότερες από τη γάλακτος).

“Ναι” και στα τρόφιμα με καλά λιπαρά
Βρίσκονται στο ελαιόλαδο, στους ξηρούς καρπούς, τα ψάρια και τις εμπλουτισμένες μαλακές μαργαρίνες. Τα λιπαρά που είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με την εγκεφαλική λειτουργία, είναι τα λεγόμενα απαραίτητα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα. Είναι πολύτιμα για την καλή λειτουργία του οργανισμού και προσφέρουν στον εγκέφαλο την αναγέννηση και τον ανεφοδιασμό που χρειάζεται. Σύμφωνα με μελέτες, τα συγκεκριμένα λιπαρά σχετίζονται και με την αύξηση του δείκτη ευφυίας.

Πριν από την έναρξη των εξετάσεων
Η ημέρα που προηγείται των εξετάσεων είναι πολύ σημαντική για την επίδοση του μαθητή. Έχει να καταπολεμήσει έναν πολύ μεγάλο εχθρό: το άγχος. Η σωστή διατροφή μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό. Είναι προτιμότερο η προηγούμενη ημέρα να περιλαμβάνει κάποιο οικείο και μάλιστα αγαπητό στο παιδί φαγητό, που θα του αυξήσει τη διάθεση και θα του προσφέρει ευχαρίστηση. Πρέπει να είναι μεν γευστικό, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι ιδιαίτερα πικάντικο και βαρύ, ώστε να αποφευχθούν πιθανά στομαχικά προβλήματα. Για αυτό, μαγείρεψε κάτι που του αρέσει και σου ζητάει τις τελευταίες ημέρες αρκετά συχνά και σίγουρα όχι κάτι καινούργιο, που δε ξέρεις πώς θα αντιδράσει.

Κράτησε κάτι και για την ημέρα των εξετάσεων…
Σύμφωνα με την ειδικό, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει το παιδί να ξεκινήσει με άδειο στομάχι, γιατί υπάρχει η πιθανότητα να ζαλιστεί και να μην μπορέσει να αποδώσει το προσδοκώμενο. Ένα ελαφρύ, τονωτικό πρωινό, είναι απαραίτητο γιατί παρέχει στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται και επιπλέον εξασφαλίζει αυξημένη μνήμη και καλύτερη συγκέντρωση.

Καλή επιτυχία!


Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

Η “νοσηρή μειοψηφία”, τα κιλά της Παπαρίζου και η επιρροή των social media στην αυτοαντίληψή μας


Ο Μάιος ήταν ένας μήνας προκλήσεων και επαναφοράς στερεοτυπών που κάποιες φορές θέλουμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν αλλά βρίσκονται ακόμα εδώ, εμποτισμένα βαθιά μέσα μας.
Από την Λίνα Καφρίτσα, MSc Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας/ Ψυχοθεραπεύτρια

Αφορμή για σκέψη και συζήτηση έδωσε η παρουσία της Έλενας Παπαρίζου στoν πασίγνωστο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, 2021 οπού εμφανίστηκε μετα από αρκετά χρόνια για να ξανατραγουδήσει το τραγούδι που ερμήνευσε και έφερε πρωτιά στην Ελλάδα το 2004. Σχόλια για τα κιλά της, ότι δεν θα μπορεί να μπει στο φόρεμά της και ανησυχία για το πώς θα την σηκώσουν οι χορευτές ήταν λίγα από τα πολλά υποτιμητικά σχόλια και προσβολές που ακουστήκαν από άντρες και γυναίκες στα social media.
Διαβάστε επίσης: Θύελλα αντιδράσεων για την ανάρτηση της Λατινοπούλου: «Αποκρουστικές οι γυναίκες με τρίχες, ραγάδες και κυτταρίτιδα»
Ακολουθώντας τους, εχθές η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου Πολιτευτής Α’ Θεσσαλονίκης έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παραθέτοντας την άποψη της περί «νοσηρής μειοψηφίας», αναφερομένη σε γυναίκες που δεν ξυρίζουν τα πόδια η/και άλλα μέρη του σώματός τους και σε άντρες που επιθυμούν να ντύνονται η να περιποιούνται με έναν πιο «γυναικείο» τρόπο. Δήλωσε μάλιστα ότι αυτοί οι άνθρωποι, που μιλούν για υποτιθέμενη εξέλιξη θα πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν τι σημαίνει εξέλιξη, γιατί αυτό «δεν είναι εξέλιξη».
Διαβάστε επίσης: Η Έλενα Παπαρίζου αποστομώνει όσους σχολίασαν τα κιλά της: «Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ που χθες έφαγα ένα μπέργκερ»

Εκατοντάδες χρήστες των social media έσπευσαν να απαντήσουν για τις παραπάνω περιπτώσεις, άλλοι ειρωνικά, άλλοι υβριστικά και άλλοι παραθέτοντας την προσωπική τους άποψη. Το μεγάλο θέμα με αυτές τις αντιδράσεις είναι ότι νέες γυναίκες, σε θέσεις εξουσίας που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για μικρότερα κορίτσια παίρνουν δημοσιότητα μέσω αναρτήσεών τους, αναπαράγεται το βίντεο τους και τα λεγόμενά τους (το εν λόγω βίντεο έχει ήδη φτάσει τις ένα εκατομμύριο προβολές.
Όπως και η ίδια η κ. Λατινοπούλου αναφέρει στην ανάρτησή της περί εικόνας των σημερινών γυναικών, αυτή η τάση δεν γίνεται να αφεθεί ασχολίαστη. Σήμερα, εν έτη 2021, είναι επιτακτική ανάγκη να αναφέρουμε και να αγγίζουμε τέτοια θέματα, ίσως όμως με διαφορετική ματιά, που τόσο φαίνεται να απασχολούν όχι μόνο την κ. Λατινοπούλου αλλά και έναν μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων. Είναι σημαντικό να ακουστεί, για όλους τους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να ζήσουν την ζωή τους χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουν στεγανά και στερεότυπα για να γίνουν αποδεκτοί από την κοινωνία, από την οικογένειά τους, τον/την σύντροφο τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο.
Αναπαράγεται μια ψευδής και λανθασμένη εικόνα σώματος οπού η γυναικεία τριχοφυΐα, οι ραγάδες, τα κιλά και η κυτταρίτιδα θεωρούνται αποκρουστικά χαρακτηριστικά μιας γυναίκας, τα οποία θα πρέπει να μισούμε αντί να αποδεχόμαστε, κυρίως για τον εαυτό μας και ύστερα για τους υπολοίπους. Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αυτοεικόνα όλων είναι πλέον αναμφισβήτητη.
Θεωρίες που βάλλουν την αυτοαντίληψη
Και εδώ ακουμπάει το θέμα του εσωτερικευμένου μισογυνισμού, της ιδέας δηλαδή ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες από τους άνδρες, η οποία γίνεται μέρος της θεωρίας του ατόμου και της αυτοαντίληψής του. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτού του είδους μισογυνισμός, αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: την αντικειμενοποίση του εαυτού καθώς και την παθητική αποδοχή των φυλετικών ρόλων. Αυτά σε συνδυασμό, μπορούν να προκαλέσουν κρίση ταυτότητας, ψυχικό στρες, διατροφικές διαταραχές και άλλα ψυχικά νοσήματα (Dehlin, 2018).

Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες μισούν τις γυναίκες, οι γυναίκες μισούν τους εαυτούς τους και ο φαύλος κύκλος του εσωτερικού μίσους που έχει επιβληθεί από γενιά σε γενιά θα συνεχίσει να περνάει και στα παιδιά μας. Επειδή έτσι μάθαμε, επειδή είναι δύσκολο να βγούμε από τα νερά μας και να δούμε κάτι διαφορετικό, επειδή η αλλαγή είναι τρομακτική άλλα και επειδή όλα καταλήγουν στην ανάγκη μας για αποδοχή. Πιο τρομακτικό από όλα όμως, είναι να συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε, να μιλάμε και να κρίνουμε τον εαυτό μας για όλα τα παραπάνω, και τελικά να αντιληφθούμε ότι δεν είναι η αλλαγή τόσο τρομακτική, όσο οι επιπτώσεις αυτών των σκέψεων στην σωματική και ψυχική υγειά, την δική μας όσο και των παιδιών. Μήπως λοιπόν, αυτός είναι ο πραγματικός ορισμός της «εξέλιξης»;
Βιβλιογραφία
Dehlin, A. (2018). Young Women’s Sexist Beliefs and Internalized Misogyny: Links with Psychosocial and Relational Functioning and Sociopolitical Behavior.


Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Γιατί ο σεφ σύζυγός της πέταξε τη χύτρα της;

Καλεσμένη στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» της ΕΡΤ ήταν η Βάσω Λασκαράκη και μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο γάμο της με τον γνωστό σεφ, Λευτέρη Σουλτάτο. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο μαγείρεμα και κάπου εκεί αποκάλυψε πως την αντίδραση του συζύγου της μόλις την είδε να μαγειρεύει με χύτρα.

Διαβάστε επίσης: Γιούλικα Σκαφιδά: «Δεν γαλουχήθηκα με το να κάνω οικογένεια – Δεν μεγαλώσαμε με σκοπό να γίνουμε μητέρες»

Η Λάουρα Νάργες έχασε 13 κιλά σε 1,5 μήνα και μιλά για τον «πόλεμο» που δέχτηκε για το σώμα της

«Η καραντίνα για εμένα ήταν λίγο περίεργη συνθήκη. Ο άντρας μου έπρεπε να πηγαινοέρχεται στην Κρήτη, το παιδί μου ήταν με τηλεκπαιδεύση στο σπίτι. Στην πρώτη καραντίνα έμαθα να φτιάχνω παγωτά, σαλιγκάρια (χοχλιούς μπουμπουριστούς) για να τα φάει ο άντρας μου.βασω λασκαρα

Ο Λευτέρης (Σουλτάτος) μαγείρευε στο σπίτι πριν από την καραντίνα. Τώρα στην καραντίνα μαγειρεύαμε μαζί. Κάνω καλύτερα από τον άντρα μου τα γεμιστά. Όταν είδε ότι μαγειρεύω στη χύτρα, μου λέει τι είναι αυτό; Μου είπε ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και μένουν όλα τα μικρόβια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάσω Λασκαράκη.

Τι ισχύει τελικά με το μαγείρεμα σε χύτρα;

Η αλήθεια είναι πως το θέμα χύτρα και κατά πόσο είναι υγιεινό το μαγείρεμα σε αυτήν ή όχι συγκριτικά με την απλή κατσαρόλα μάς έχει απασχολήσει κατά καιρούς. Όπως αν είναι περισσότερα ή λιγότερα τα οφέλη αν χρησιμοποιείς χύτρα ταχύτητας.

Είναι γεγονός πως ένα από τα σημαντικά οφέλη της χύτρας είναι ο λιγότερος χρόνος μαγειρέματος. Και αποτελεί τη λύση όταν θέλεις να μαγειρέψεις και δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Και όχι τυχαία, η χύτρα είναι ο καλύτερος σύμμαχος για τις εργαζόμενες γυναίκες.

Είναι, όμως και μια οικονομική λύση, αν σκεφτείς πως καταναλώνεις λιγότερη ενέργεια και ρεύμα, σε σχέση με το παραδοσιακό μαγείρεμα.

Είναι επίσης, η ιδανική λύση για να μαγειρέψεις σκληρά κρέατα, αλλά και όσπρια. Όσο για τη θεωρία πως με το μαγείρεμα στη χύτρα χάνονται οι θρεπτικές ουσίες του φαγητού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όπως διαβάζουμε, οι χύτρες ταχύτητας διατηρούν την ποιότητα των πρώτων υλών ακόμα και μετά την παρασκευή τους, αφού μαγειρεύονται πολύ γρήγορα και με μικρή ποσότητα νερού. Επίσης, τα λαχανικά παραμένουν τραγανά, διατηρώντας την υφή τους, ενώ τα κρεατικά παραμένουν χυμώδη και δεν σφίγγουν.

Μάλιστα, στο παρελθόν υπήρχε η θεωρία πως δεν είναι τόσο υγιεινό το μαγείρεμα σε χύτρα. Όπως διαβάζουμε, η υψηλή θερμοκρασία μαγειρέματος σκοτώνει τις περισσότερες τοξίνες από μικρόβια, ενώ διατηρεί τις βιταμίνες των μικροβίων.

Ωστόσο, η άποψη που επικρατεί και συμφωνούν οι περισσότεροι, είναι πως γευστικά σαν τον παραδοσιακό τρόπο μαγειρέματος με τη συμβατή κατσαρόλα δεν έχει. Ειδικά, αν σιγοβράζεις το φαγητό, η νοστιμιά παραμένει. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι που διαμαρτύρονται ή δεν χρησιμοποιούν χύτρα, για το λόγο αυτό: το φαγητό σε αυτήν δεν είναι το ίδιο νόστιμο.

Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια, που χρόνια τώρα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για κάποια νοικοκυρά να χρησιμοποιήσει χύτρα – με το φόβο κάποιοι ατυχήματος – οι της νέας γενιάς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, αρκεί να ακολουθήσετε σωστά τους όρους χρήσης της.
Πηγή

Κατηγορίες
Όλα για το σπίτι

Μια βόλτα στον κόσμο της …συναισθηματικής διακόσμησης με τον Interior Designer, Ευάγγελο Μιχέλη!

Από τους πιο δημιουργικούς και ανήσυχους ανθρώπους που κυκλοφορούν εκεί έξω και από τους πιο συναισθηματικούς. Αυτά τα δύο φαίνεται να συνδύασε στην τέχνη του επινοώντας τη συναισθηματική διακόσμηση. Την διακόσμηση δηλαδή που μιλάει στην καρδιά σου και όχι στο μυαλό σου.

Από τι εμπνέεται; Πώς δημιουργεί; Τι αναζητά; Σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα στον πολύχρωμο κόσμο του Interior Designer, Ευάγγελου Μιχέλη. Θα βουτήξουμε στην υψηλή αισθητική των συναισθημάτων, στην κομψότητα την μοναδικότητας του καθενός και στην πολυτέλεια της αλήθειας.


Πηγή

Κατηγορίες
Οικογένεια

5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι εννέα υπέροχοι μεν, δύσκολοι δε και αρκετά διαφορετικοί μήνες. Εσύ καλείσαι να συνηθίσεις σε μία νέα συνθήκη, μία νέα καθημερινότητα, στην οποία την πρώτο και τελευταίο λόγο έχει το μωρό στην κοιλιά σου. Πρέπει να είσαι λίγο προσεκτική. Για εσένα και το μωρό σου. Άλλωστε, όπως κάθε νέος κύκλος, έτσι και αυτός έχει μερικά νέα dont’s. Ποια είναι, λοιπόν, αυτά που δεν πρέπει να κάνεις όσο είσαι έγκυος; 

Μην υπερβάλλεις με τους καφέδες
Ναι, θες ενέργεια για να κάνεις όλες τις δουλειές σου μέσα στην ημέρα. Λογικό. Κράτα, όμως, στο μυαλό σου ότι η καφεΐνη μπορεί να διασχίσει τον πλακούντα, πράγμα το οποίο δεν το θες, γιατί πολύ απλά, το μωράκι σου βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Επίσης, μην ξεχνάς ότι η καφείνη δε βρίσκεται μόνο στο λαχταριστό ρόφημα, αλλά και στο τσάι, σε αρκετά αναψυκτικά και στη σοκολάτα. Για αυτό, διάλεξε τα ροφήματα σου με προσοχή και με έμφαση στη συγκεκριμένη ουσία.

Μην κρατάς την ίδια στάση σώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα
Ούτε συνέχεια στο κρεβάτι, αλλά ούτε και να γίνεις η μαμά της… ορθοστασίας. Όταν είσαι έγκυος, η παραμονή στην ίδια θέση για πολύ καιρό, καθιστή ή όρθια, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως πρήξιμο στους αστραγάλους και τις φλέβες. Η λύση; Να κάνεις συχνές εναλλαγές από τη στάση, στην οποία κάθεσαι. Μόλις νιώθεις τον πόνο να κάνει την επίσκεψη του, άλλαξε θέση και σώσε την κατάσταση πριν σου δημιουργήσει προβλήματα.

Μίκρυνε το ύψος στα παπούτσια σου
Ξέρω ότι αυτός ο περιορισμός θα σε στεναχωρήσει, αλλά υπάρχει λύση. Να προτιμάς τακούνια που να μην ξεπερνούν τα 6 εκατοστά. Καθώς μεγαλώνει η κοιλιά σου, το κέντρο βάρους σου θα αλλάξει. Έτσι, μπορεί να αποκτήσεις λίγη αστάθεια στα πόδια. Και σαν να μην έφθανε αυτό κάνουν την εμφάνιση τους και οι πρησμένοι αστράγαλοι, για να σε αποτελειώσουν.

Μην πίνεις και τόσο πολύ αλκοόλ
Για να ακολουθήσεις τη συμβουλή αυτή, μην παραλείψεις να ρωτήσεις πρώτα το γιατρό σου που γνωρίζει καλά το ιστορικό σου. Σύμφωνα με έρευνες, το αλκοόλ περνάει γρήγορα από το αίμα μέσω του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου στο μωρό και αυτό μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο και τα όργανα του αναπτυσσόμενου μωρού σου. Για αυτό, περιόρισε την ποσότητα που απολαμβάνεις.

Μην είσαι τόσο χαλαρή με τις υψηλές θερμοκρασίες
Το καλοκαίρι και οι υψηλές του θερμοκρασίες δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχος σου όταν περιμένεις να φέρεις στον κόσμο αυτό το πρώτο σου παιδί. Το πρώτο τρίμηνο θέλει τη δροσιά του, για να αποφύγεις αναπάντεχα συμβάντα. Δοκίμασε να ενυδατώνεσαι εσωτερικά συχνά και να πλένεις την κοιλίτσα σου με χαλαρό νερό. Και μην ξεχνάς! Όλα καλά θα πάνε!


Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

«Πατέρας έχασε το γάμο της κόρης του γιατί ήθελε να συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία τη θετή του» – Η ιστορία που διχάζει


Η ιστορία αυτού του πατέρα κάνει το γύρο του διαδικτύου, διχάζοντας τους χρήστες. Από τη μία είναι εκείνοι που παίρνουν το μέρος τους και από την άλλη, εκείνοι που διαφωνούν μαζί του.
Ποια είναι η ιστορία του; Η βιολογική του κόρη παντρεύτηκε το ίδιο σαββατοκύριακο με τη θετή του κόρη – την κόρη δηλαδή της δεύτερης συζύγου του. Κι ενώ είχε υπολογίσει πως θα μπορούσε να συνδυάσει και τους δύο γάμους (έγιναν με μία μέρα διαφορά), δεν κατάφερε να παραβρεθεί σε εκείνον της βιολογικής του κόρης. Δύο χρόνια μετά και εκείνη δεν του μιλάει καν, επειδή θεωρεί πως την έβαλε σε δεύτερη μοίρα! Η ιστορία δημοσιεύθηκε στο Reddit και δίχασε τους χρήστες.

Διαβάστε επίσης: «Έχω νιώσει τον πόνο του να είσαι έξω από το σπίτι και να μην έχεις το δικαίωμα να μπεις μέσα να δεις το παιδί σου»
«Ζει με τη μητέρα του και μου ζήτησε να μείνω μαζί τους – Η ιδέα και μόνο με πνίγει»
«Είμαι χωρισμένος και παντρεμένος ξανά. Με την πρώτη μου σύζυγο έχουμε αποκτήσει μία κόρη, ενώ η δεύτερη σύζυγός μου από τον πρώτη της γάμο είχε και εκείνη μία κόρη.

Η κόρη μου είχε πάντα μια αρνητική στάση απέναντι στην κόρη της συζύγου μου. Έβγαζε κακία και όλα αυτά τα χρόνια είχαμε να διαχειριστούμε διάφορα θέματα που προέκυπταν από αυτή τη συμπεριφορά της.
Με την πρώην σύζυγό μου δεν χωρίσαμε και με τις καλύτερες συνθήκες και λόγω διάφορων μεταξύ μας προβλημάτων, έβλεπα την κόρη μου λίγες φορές. Λιγότερες απ’ ο, τι με τη θετή μου κόρη, την οποία μεγάλωσα εγώ.
Ο πατέρας της πέθανε όταν ήταν μωρό και όταν γνώρισα τη μητέρα της – και νυν σύζυγό μου – ήταν μόλις 2 χρόνων. Εγώ τη μεγάλωσα και την αγάπησα σα να ήταν δικό μου παιδί. Με την κόρη μου τις έβλεπα το ίδιο, δεν τις ξεχώριζα και τις αγαπώ πολύ. Και μπορεί ποτέ να μην έδειξα αδυναμία στη θετή μου κόρη, η κόρη μου πάντα με κατηγορούσε και δεν με πίστευε. Έλεγε πάντα πως την αγαπώ και τη νοιάζομαι περισσότερο.
Οι δυο τους μεταξύ τους τώρα που μεγάλωσαν δεν έχουν ιδιαίτερες επαφές, παρά μόνο τις στιγμές που βρισκόμαστε οικογενειακώς.

Το 2019, η θετή κόρη μου αποφάσισε να παντρευτεί με τον σύντροφό της και έκλεισαν ημερομηνία ένα σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Πήρα την κόρη μου τηλέφωνο για να της πω τα ευχάριστα νέα κι εκείνη έγινε έξαλλη, λέγοντας μου πως το ίδιο σαββατοκύριακο είχε αποφασίσει να κάνει και εκείνη τα γάμο της. Δεν είχαν κλείσει την ημερομηνία, αλλά σχεδίαζαν να παντρευτούν τότε, με μια μέρα διαφορά. Η κόρη μου συγκεκριμένα την Κυριακή.
Έξαλλη, άρχισε να την κατηγορεί πως το έκανε επίτηδες και πως θέλει να της χαλάσει το γάμο. Μίλησα με τη θετή μου κόρη κι επέμενε πως δεν είχε ιδέα και πως δεν μιλάνε ώστε να ξέρει πότε σχεδιάζει να παντρευτεί. Και πως όλα ήταν μια τρελή σύμπτωση.
Προσπάθησα να ηρεμήσω τα πνεύματα και να ρίξω τους τόνους. Όμως δεν ήξερα και τι να κάνω. Η κόρη μου με τη μητέρα της ζούνε σε άλλη πόλη. Και οδικώς είναι αρκετές ώρες απόσταση. Έκανα τους υπολογισμούς μου και αποφάσισα πως θα έφευγα νωρίτερα από τη δεξίωση, θα ξεκουραζόμουν δύο ώρες και μετά θα ταξίδευα για να είμαι κοντά της στην πιο σημαντική μέρα της ζωής της κόρης μου. Και για τις δύο ήταν σημαντική η μέρα αυτή. Και οι δύο ήθελαν να τις συνοδεύσω εγώ στην εκκλησία και δεν ήθελα να χαλάσω σε καμία το χατίρι. Αλλά ήθελα κι εγώ να είμαι δίπλα τους αυτή τη μέρα.
Δυστυχώς, δεν κατάφερα να φύγω νωρίτερα από τη δεξίωση – η καλύτερη φίλη της συζύγου μου είπε ότι είναι ντροπή να φύγει ο πατριός της νύφης – κι έτσι αποφάσισα να ξεκουραστώ μία ώρα και να ταξιδέψω μετά. Αλλά από τη κούραση ξύπνησα αργότερα. Πανικόβλητος προσπάθησα να βρω έναν πιο σύντομο δρόμο για να μην πέσω πάνω σε κίνηση στις εθνικές οδούς.
Αλλά δυστυχώς, στο τέλος κατάφερα να χαθώ. Αποτέλεσμα; Άργησα να φτάσω στον γάμο και την κόρη μυ συνόδευσε στην εκκλησία ο πατριός της. Όταν έφτασα το μυστήριο είχε ήδη τελειώσει. Και παρατήρησα τους συγγενείς να με κοιτάνε θυμωμένοι και μετά η κόρη μου που μου έριξε ένα βλέμμα το οποίο είχε λύπη και θυμό μαζί.
Από τη μέρα εκείνη σταμάτησε να μου μιλάει. Προσπάθησα να της εξηγήσω, αλλά δεν ήθελε να με ακούσει. Πιστεύει πως έκανα την επιλογή μου και πως έβαλα τη θετή κόρη μου πιο πάνω από εκείνη. Την ίδια γνώμη έχει και η πρώην σύζυγός μου, αλλά και οι υπόλοιποι συγγενείς.
Η κόρη μου είναι τόσο θυμωμένη μαζί μου, που δεν δέχτηκε ούτε το γαμήλιο δώρο που τους έκανα: ένα ταξίδι στην Ιαπωνία που ήταν πάντα το όνειρό της. Παρόλο που οικονομικά δεν είχα τη δυνατότητα, έφτασα ακόμα και να δανειστώ για το ταξίδι αυτό.
Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε και δεν με έχει συγχωρέσει ακόμα. Αρνείται πεισματικά να μου μιλήσει και να με δει».


Πηγή

Κατηγορίες
Άσκηση

5 απλές συμβουλές για να αυξήσεις τα αποτελέσματα της άσκησης

Ναι, το καλοκαίρι έφτασε και εσύ ετοιμάζεσαι διστακτικά για τις πρώτες σου βουτιές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις το πρόγραμμα γυμναστικής σου στην άκρη. Κάθε άλλο!

Τόσο καιρό ίδρωσες, κουράστηκες, το Yoga Mat σου βαρέθηκες, όμως, τώρα είναι η στιγμή να γυμναστείς έξυπνα. Για να δεις την αλλαγή που θες στο σώμα σου λίγο πιο σύντομα.

 

Πώς μπορείς να αυξήσεις, λοιπόν, τα αποτελέσματα της άσκησης;

Βάλε ποικιλία

Ναι, η ρουτίνα θα σε βοηθήσει να μείνεις πίστη στο πρόγραμμα σου, όμως, για πόσο καιρό; Μία, δύο, τρεις εβδομάδες το ίδιο πρόγραμμα και κάπως έτσι η ανία θα έρθει στο προσκήνιο και μαζί της θα φέρει το να μην είναι είσαι και τόσο χαρούμενη όταν ακούς τη λέξη “προπόνηση”. Πειραματίσου με διάφορες ασκήσεις, παίξε με την εναλλαγή αερόβιας και δυναμικής γυμναστικής, τρέξε και βάλε στη ζωή σου μερικά λάστιχα αντίστασης και κάπως έτσι ετοιμάσου να έρθεις πιο κοντά στην εικόνα του τέλειου κορμιού που έχεις στο μυαλό σου.

 

Άκου μουσική

Μπορεί να σου φαίνεται τετριμμένο, όμως, τα αγαπημένα σου τραγούδια μπορούν να μεγιστοποιήσουν το κίνητρο σου να γυμναστείς και να αυξήσουν τη διάρκεια της άσκησης. Πόσες φορές σου έχει συμβεί να αισθάνεσαι εξαντλημένη, αλλά ένα μόλις τραγούδι – ναι, αυτό που ακούς περισσότερες φορές μέσα στην ημέρα – να σου δίνει την ώθηση που τόσο είχες ανάγκη; Για αυτό, φτιάξε την Playlist σου και απλά Pump Up The Volume!

 

Πάρε τις σκάλες

Αν προτιμάς να γυμνάζεσαι σε ανοιχτούς χώρους, γιατί αισθάνεσαι πιο ελεύθερη, τότε αυτή η συμβουλή είναι για εσένα. Μπορεί το τρέξιμο σε ίσιους δρόμους να σου φαίνεται ευκολότερο – και είναι -, όμως αν θες να κάψεις περισσότερες θερμίδες και να αδυνατίσεις, βρες ανηφορικά μονοπάτια ή απλά ανέβα και κατέβα μερικές σκάλες. Η καρδιά σου θα χτυπήσει πιο δυνατά και η διαδικασία καύσης λίπους θα συνεχίσει για πολλές ώρες μετά το τέλος της προπόνησης σου.

 

Ενυδατώσου με το σωστό smoothie

Το πριν και μετά της γυμναστικής είναι εξίσου σημαντικά για τον οργανισμό σου. Χρειάζεται τις κατάλληλες τροφές – καύσιμα που θα τον βοηθήσουν να εξαφανίσει τις περιττές τοξίνες και να δώσει το boost που έχει ανάγκη. Οι επιλογές πολλές; Όπως και τα φρέσκα φρούτα που βρίσκεις αυτή την εποχή στο σούπερ μάρκετ.

 

Κάνε και ένα διάλειμμα

Η υπερβολή δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Αντίθετα, το μέτρο που κάπως πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή σου θα συμβάλλει στην ξεκούραση των μυών σου που σαν πολύ δεν καταπονήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες; Μην ξεχνάς ότι, σύμφωνα με έρευνες, η ιδανική συχνότητα βρίσκεται κοντά στις τρεις φορές ανά εβδομάδα.

 

ΠΗΓΗ