Κατηγορίες
Ψυχολογία Γενικά

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη διάρκεια της πανδημίας

Από την Αγγέλα Φωτοπούλου

Αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού στα παιδιά και τους εφήβους στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έδειξαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 10/11/2020 έως 25/11/2020 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 689 παιδιών και εφήβων, εκ των οποίων 332 ηλικίας 7-13 ετών (52% αγόρια, 48% κορίτσια) και 357 ηλικίας 14-17 ετών (51,5 αγόρια, 48,5 κορίτσια).

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παιδιά και εφήβους

Σε ό,τι αφορά τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά που μετείχαν στην έρευνα, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και του θυμού. Συγκεκριμένα, 17% των παιδιών παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 78% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 5% βελτίωση των επιπέδων του στρες. Όσον αφορά τη μοναξιά, 24% των παιδιών ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 2% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 21,5% των συμμετεχόντων παιδιών παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 75,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων θυμού και 3% βελτίωση. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σε κανένα από τα αρνητικά συναισθήματα.

Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα αναφορικά με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στους εφήβους, στους οποίους επίσης βρέθηκε αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε βελτίωση στην αλτρουιστική κοινωνικά επωφελή συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, 20% των εφήβων παρουσίασαν μεγάλη επιδείνωση του στρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 74% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του στρες και 6% βελτίωση αυτών. Όσον αφορά την μοναξιά, 26,5% των εφήβων ανέφεραν μεγάλη επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 70% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων της μοναξιάς και 3% βελτίωση. Όσον αφορά τον θυμό, 19,5% των συμμετεχόντων εφήβων παρουσίασαν επιδείνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία. Ποσοστό 77,5% ανέφερε μικρές αλλαγές των επιπέδων του θυμού και 3% βελτίωση. Η κοινωνικά επωφελής συμπεριφορά βελτιώθηκε στο 16% των συμμετεχόντων, 79% είχε μικρές αλλαγές και στο 5% παρατηρήθηκε επιδείνωσή της τις τελευταίες δύο εβδομάδες συγκριτικά με το ανάλογο διάστημα πριν από την πανδημία.

Δεν βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις αλλαγές στα αρνητικά συναισθήματα ή στον αλτρουισμό.

Αναφέρθηκε αύξηση του χρόνου χρήσης του ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ στο 68% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα κορίτσια συγκριτικά με αυτή των αγοριών (73% έναντι 62,5%).

Τρόποι διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας στα παιδιά ήταν: η επαφή με την οικογένεια (78%), η επαφή με φίλους (62,5%), το παιχνίδι εκτός (64%) ή εντός σπιτιού (50%), η χρήση του διαδικτύου (54%), η μουσική (52%), το περπάτημα (48%) ή άσκηση (56%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα χόμπι (π.χ. ένα μουσικό όργανο) (47%), το ηλεκτρονικό παιχνίδι (42%), η τηλεόραση (40%) και το κατοικίδιο (43,5%).

Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών συνεπειών της πανδημίας στους εφήβους/ες ήταν η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (60%), η άσκηση ή το περπάτημα (57%), η χρήση του διαδικτύου (60%) και τα χόμπι (54%). Άλλοι τρόποι που θεωρήθηκαν σημαντικοί στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (43%) και το κατοικίδιο (45%). Τρόποι ψυχολογικής ανακούφισης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρνητικοί είχαν πολύ μικρότερα ποσοστά: συνταγογραφούμενα φάρμακα (15%) και η χρήση ουσιών (καπνός, αλκοόλ ή άλλες ουσίες) (8%). Στα κορίτσια η καταφυγή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στα αγόρια (18% έναντι 13%).

Η έρευνα

Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT), που είναι μία μεγάλη, διεθνής μελέτη για τον γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από την πανδημία COVID-19. Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από τη Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 40 χωρών ανά την υφήλιο και υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών. Εθνικοί συντονιστές/ερευνητική ομάδα της μελέτης COH-FIT (Ελλάδα) είναι οι: Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Αγοραστός Θ. Αγοραστός επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Έλενα Δραγκιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Linköping University (Σουηδία) και Κωνσταντίνος Τσαμάκης, ψυχίατρος, επισκέπτης ερευνητής στο King’s College (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο).

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Πώς με μία κίνησή του ο Ρονάλντο «άλλαξε» τις διατροφικές μας συνήθειες

Μπορεί αλήθεια η κίνηση ενός αθλητή να βυθίσει τη μετοχή του γίγαντα των αναψυκτικών; Μπορεί αν ο αθλητής αυτός ακούει στο όνομα Κριστιάνο Ρονάλντο και έχει 300 εκ followers στο instagram!

Πιο συγκεκριμένα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια σκηνή από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Πορτογάλου άσου του Ποδοσφαίρου στην οποία εκφράζει με αρκετά «εύγλωττο» τρόπο την αντιπάθειά του προς τα αναψυκτικά. Ο Ρονάλντο – γνωστός υπέρμαχος της υγιεινής διατροφής- απομάκρυνε αρκετά θυμωμένος από μπροστά του τα μπουκάλια της χορηγού της διοργάνωσης Coca cola από μπροστά του και τα αντικατέστησε με νερό και μάλιστα παρακίνησε τον κόσμο να πίνει νερό.

Διαβάστε επίσης: Μύθοι και αλήθειες για τα ενεργειακά ποτά- Τι να προσέχουμε στην κατανάλωσή τους

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον κατηγόρησαν ως υποκριτή καθώς πριν από 15 χρόνια, είχε διαφημίσει το συγκεκριμένο αναψυκτικό. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως σήμερα ο Ρονάλντο έχει αλλάξει και έχει ωριμάσει πολύ και πλέον προβάλλει έναν πολύ υγιεινό τρόπο ζωής.

Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για σύμπτωση, όμως η τιμή της μετοχής της Coca-Cola μειώθηκε από 56,10 δολάρια στα 55,22 δολάρια σχεδόν αμέσως μετά τη χειρονομία αυτή του Ρονάλντο, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 1,6%. Η αξία της Coca-Cola έπεσε από 242 δισ. δολ σε 238 δισ. δολ., μειώθηκε δηλαδή κατά 4 δισ. δολ.

Η Coca-Cola, που είναι ένας από τους επίσημους χορηγούς του Euro 2021, απάντησε την Τρίτη λέγοντας ότι «όλοι δικαιούνται να έχουν τις προτιμήσεις τους για τα ποτά» με διαφορετικές «γεύσεις και για διαφορετικές ανάγκες».
Πηγή

Κατηγορίες
Οικογένεια

Το ΚΕΤ του Ιδρύματος Ευγενίδου καλεί το μικρό σου… να γίνει επιστήμονας για μία μέρα

Από 29 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2021 το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου απευθύνεται σε σένα που μόλις αποφοίτησες από την Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού ή την Α’ Γυμνασίου και σε προσκαλεί στην εντυπωσιακή καλοκαιρινή, μονοήμερη δράση επιστήμης: «Επιστήμονας για μία μέρα»!

Θέλεις να μάθεις από πρώτο χέρι τι κάνει ένας επιστήμονας στο εργαστήριό του; Η απάντηση σε περιμένει στην μονοήμερη δράση του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας! Γνώρισε τις επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας, μέσα από εργαστήρια και κατασκευές!

Ημέρες διεξαγωγής:
29/06, 01/07, 02/07, 05/07, 07/07, 09/07, 12/07, 14/07, 16/07, 19/07, 21/07, 23/07
Διάρκεια μονοήμερου προγράμματος: 08:30 έως 16:30

Διάλεξε την ημέρα που σε βολεύει και ζήτα από τους γονείς σου να κρατήσουν θέση για σένα ‒και μάλιστα έγκαιρα‒ στα τηλέφωνα 210 9469620, 210 9469683, 210 9469662 ή 210 9469663, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:30-16:30. Απαραίτητη είναι και η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής/υπεύθυνης δήλωσης και η αποστολή της στο logistics@eef.edu.gr.

Κόστος συμμετοχής: 15 Ευρώ/άτομο

Πρόγραμμα

8:45 – 9:00 Προσέλευση παιδιών

9:00 – 10:30 Εργαστήριο Βιολογίας
Γιατί τα περισσότερα φύλλα είναι πράσινα και πώς ανιχνεύονται τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης; Σε αυτό το εργαστήριο θα έρθεις σε επαφή με την επιστήμη της Βιολογίας μέσα από τη μελέτη των φυτών, με εντυπωσιακά πειράματα βοτανικής!

10:30 – 11:00 Διάλειμμα για κολατσιό

11:00 – 12:30 Εργαστήριο Φυσικής
Τι είναι η κρήνη του Ήρωνα και η κούπα του Πυθαγόρα; Στο Εργαστήριο Φυσικής θα γνωρίσεις αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαιότητας και θα φτιάξεις τις δικές σου κατασκευές χρησιμοποιώντας βασικούς νόμους της Φυσικής.

12:30 – 13:00 Διάλειμμα

13:00 – 14:30 Εργαστήριο Χημείας
Αναλαμβάνοντας ρόλο χημικού, θα μπεις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Χημείας! Αφού μάθεις τους βασικούς κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου, θα λάβεις μέρος σε εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας, θα παρατηρήσεις χημικά φαινόμενα και θα πειραματιστείς με χρωματιστά διαλύματα και απλές οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις!

14:30 – 15:00 Διάλειμμα για φαγητό

15:00 – 16:00 Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πριν σε αποχαιρετίσουμε, θα περιηγηθούμε μαζί στην Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας και θα πειραματιστούμε με εκθέματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Ρομποτικής. Μέσα από την διασκεδαστική διάδρασή σου με τα εκθέματα, θα μάθεις πώς μπορείς να κατευθύνεις κύματα ήχου, πώς μας προστατεύουν τα γυαλιά ηλίου από την υπεριώδη ακτινοβολία και πολλά ακόμα! Θα παρατηρήσεις δείγματα φυτικών και ζωικών ιστών, θα ακονίσεις το μυαλό σου λύνοντας μαθηματικούς γρίφους, θα πειραματιστείς με εκθέματα κρυπτογραφίας και θα προγραμματίσεις ένα ρομπότ ώστε να αποδράσει από έναν λαβύρινθο!

16:00 – 16:30 Αποχώρηση


Πηγή

Κατηγορίες
Σχέσεις

Ο σύντροφός της ήταν υπνοβάτης και την κακοποιούσε άγρια στον ύπνο του


Τη δική της παράξενη ιστορία θέλησε να μοιραστεί μία νεαρή κοπέλα στο Reddit, κρατώντας όμως την ανωνυμία της. Όπως εξομολογείται, ο πρώην σύντροφός της ήταν υπνοβάτης και τα βράδια στον ύπνο του, την κακοποιούσε άγρια. Την επόμενη ημέρα εκείνος δεν θυμόταν τίποτα.
Διαβάστε επίσης: Γιατί γιαγιά φοράς άσπρα γάντια; Και γιατί δεν με ακουμπάς;

«Μαμά γερνάω – Κλιμακτήριος και καταρράκτης στα 43! Γίνεται; Γίνεται! Και βιώνω ένα σοκ»
Κάποιες άλλες φορές, ο υπνοβάτης σύντροφός της άνοιγε την πόρτα κι έβγαινε γυμνός έξω, με την ίδια από ένα σημείο και μετά να μη μπορεί να τον βοηθήσει. Και ας ήξερε πως δεν έφταιγε εκείνος και δεν ήταν κάτι που το ήθελε.
Με τον πρώην της ήταν μαζί σχεδόν τρία χρόνια και όταν εκείνος ήταν ξύπνιος, τα πήγαιναν περίφημα. Ο εφιάλτης για εκείνη ξεκινούσε όταν πλάγιαζαν για ύπνο. Μέσα στη νύχτα ο σύντροφός της την έβριζε χυδαία, την χτυπούσε, την κλώτσαγε, την πετούσε από το κρεβάτι. Άλλες φορές έβγαινε από το σπίτι και πήγαινε γυμνός στο απέναντι πάρκο.

«Δεν μπορούσα να τον ξυπνήσω. Και το περίεργο είναι πως παρόλες τις φωνές μου όταν με χτυπούσε και τα σπρωξίματα, εκείνος δεν ξύπναγε. Ήταν βυθισμένος στον ύπνο και τίποτα δε μπορούσε να τον επαναφέρει», εξομολογείται.
«Αυτή η κατάσταση με τρόμαζε. Ήταν ένας εφιάλτης για εμένα. Στις απέλπιδες προσπάθειές μου να τον ξυπνήσω, χτυπημένη καθώς ήμουν, σκεφτόμουν κάθε φορά «γ@@ε τον. Φύγε μακριά από τον άρρωστο αυτό τύπο», συνεχίζει.
Και συμπληρώνει πως ακόμα ένας μεγάλος της φόβος, ήταν τι θα έκανε αν μέσα στη νύχτα έπιανε φωτιά το διαμέρισμά τους ή γινόταν κάτι άλλο τρομερό κι εκείνος δε μπορούσε να ξυπνήσει.
Αυτό, όμως, που την τρόμαζε περισσότερο, ήταν η βία που ασκούσε πάνω της, ακόμα και χωρίς να έχει πρόθεση. Οι νύχτες για εκείνη είχαν γίνει ένας εφιάλτης. Σταδιακά, έχασε τον ύπνο της. Φοβόταν να κοιμηθεί, ήταν μονίμως σε επαγρύπνηση, έτρεμε τι μπορεί να της κάνει όταν εκείνη κοιμόταν και δεν προλάβαινε να αντιδράσει.

Τα πρωινά πάντα το ίδιο: όταν του έλεγε τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ, εκείνος δεν θυμόταν τίποτα. Της ζητούσε συγγνώμη, έκλαιγε, θύμωνε με τον εαυτό του.
Η ίδια παραδέχεται πως τον αγαπούσε πολύ και εκείνος το ίδιο. Όμως, όσο και αν προσπάθησαν να το λύσουν ζητώντας τη βοήθεια ειδικού, δεν τα κατάφεραν. Δεν ήταν τόσο απλό το πρόβλημά του.
Έτσι, από κοινού αποφάσισαν να χωρίσουν. Ήξεραν και οι δύο πως ήταν η σωστή απόφαση, αφού δίπλα του η ζωή της ήταν σε κίνδυνο.


Πηγή

Κατηγορίες
Διατροφή

Ποια τα οφέλη του και πώς εντάσσεται στη διατροφή μας;

Το αγγούρι ανήκει στην οικογένεια των κολοκυνθοειδών όπως το πεπόνι, το καρπούζι και το κολοκύθι. Σαν καρπός προέρχεται από το αναρριχώμενο φυτό της αγγουριάς Cucumis sativus ή αλλιώς Σικυός ο ήμερος. Προέρχεται από την Ινδία όπου καλλιεργούνταν εδώ και 3.000 χρόνια πριν, ενώ στην αρχαία Ελλάδα είχε παρουσία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους από όπου διαδόθηκε στη συνέχεια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

H Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Εβίτα Σιατίτσα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως για εμάς τους Έλληνες το αγγούρι έχει συνδεθεί άρρηκτα τόσο με μια δροσερή χωριάτικη σαλάτα αλλά και με ένα πικάντικο τζατζίκι που συνοδεύει αρκετές διατροφικές λιχουδιές! Ποια είναι όμως η ιστορία αυτού του τόσο διαδεδομένου τροφίμου και ποια τα οφέλη του για την υγεία μας;

Ποια είναι η κατάλληλη εποχή σποράς για την αγγουριά; Όταν αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας! Έτσι η αγγουριά καλλιεργείται στην ύπαιθρο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο σε θερμοκήπιο, λόγω της ευαισθησίας της στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ποια είναι η θρεπτική αξία του αγγουριού;

Ας δούμε αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα όλα τα θρεπτικά συστατικά που συναντάμε στο δροσερό αυτό τρόφιμο!

Θρεπτική αξία του αγγουριού (100g)
Θερμίδες 15kcal
Υδατάνθρακες 3,6γρ
Σάκχαρα 1,7γρ
Φυτικές ίνες 0,5γρ
Πρωτεΐνη 0,7γρ
Λίπος 0,1γρ
Βιταμίνες
Βιταμίνη Α 105IU
Βιταμίνη C 2,8mg
Βιταμίνη Κ 16,4mcg
Νιασίνη 0,1mg
Φυλλικό οξύ 7mcg
Παντοθενικό οξυ 0,3mg
Mεταλλικά στοιχεία
Ασβέστιο 16mg
Σίδηρο 0,3mg
Μαγνήσιο 13mg
Φώσφορο 24mg
Κάλιο 147mg
Νάτριο 2mg
Ψευδάργυρος 0,2mg
Σελήνιο 0,3mcg
Νερό 95,2γρ

Συμπεραίνουμε εύκολα λοιπόν ότι το αγγούρι αποτελεί ένα τρόφιμο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και χαμηλό σε θερμίδες! Με 15 θερμίδες ανά 100γρ ένα αγγούρι με βάρος περίπου 300γρ μας δίνει μόλις 45 θερμίδες.

Ποια είναι τα οφέλη του αγγουριού στην υγεία

Αντιοξειδωτικά

Από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά που συναντάμε στο αγγούρι είναι οι αντιοξειδωτικές ουσίες και το τρόφιμο αυτό είναι πλούσιο σε αυτές, όπως είναι η βιταμίνη C και το β-καροτένιο. Να θυμηθούμε ότι τα αντιοξειδωτικά εμποδίζουν την οξείδωση στον οργανισμό μας και άρα το σχηματισμό ελευθέρων ριζών. Ο σημαντικός ρόλος των αντιοξειδωτικών αναδεικνύεται αν αναλογιστούμε ότι το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τη συγκέντρωση ελευθέρων ριζών στον οργανισμό σχετίζεται άμεσα με την καρδιαγγειακή νόσο, τον καρκίνο, την υγεία των πνευμόνων και πολλές αυτοάνοσες νόσους. Εκτός από τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες που ήδη αναφέραμε στο αγγούρι θα συναντήσουμε επίσης πολλά φλαβονοειδή, όπως η κουερσετίνη, η απιγενίνη, η λουτεολίνη και η καμπφερόλη αλλά και τανίνες  που παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο έναντι των βλαβερών ελευθέρων ριζών. Για παράδειγμα, η κουερσετίνη είναι ένα αντιοξειδωτικό που πολλοί πιστεύουν ότι αποτρέπει την απελευθέρωση ισταμίνης και έτσι τα τρόφιμα που την περιέχουν θεωρούνται «φυσικά αντιισταμινικά». Η καμπφερόλη από την άλλη θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μελέτη στην οποία χορηγήθηκε σε 30 ενήλικες σκόνη αγγουριού σαν συμπλήρωμα διατροφής και μετρήθηκε η αντιοξειδωτική «δύναμη» του αγγουριού.  Ύστερα από 30 μέρες παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση σε αρκετούς δείκτες αντιοξειδωτικής δραστηριότητας και βελτιωμένη αντιοξειδωτική κατάσταση του οργανισμού. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πιθανότατα η σκόνη που δόθηκε στη μελέτη αυτή περιείχε μεγαλύτερη δόση αντιοξειδωτικών από ότι σε μία τυπική ποσότητα αγγουριού που θα μπορούσε να καταναλώνεται σε καθημερινή βάση.

Ενυδάτωση

Είναι εντυπωσιακό ότι περίπου το 96% του αγγουριού είναι νερό και με τον τρόπο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην ενυδάτωση του οργανισμού μας.

Γνωρίζουμε άλλωστε την μεγάλη σημασία της σωστής ενυδάτωσης του σώματός μας. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει ατονία, πονοκέφαλο, ακόμη και να εντείνει το άγχος μας. Το νερό συμμετέχει επίσης σε σημαντικές διεργασίες στο σώμα μας όπως είναι η διατήρηση της θερμοκρασίας και η απέκκριση των ανεπιθύμητων ουσιών από τον οργανισμό.

Ένα λαμπερό πρόσωπο, ένα υγιές δέρμα και γερά νύχια και μαλλιά αποτελούν επίσης σημάδι σωστής ενυδάτωσης του σώματος και είμαι σίγουρη ότι όλοι μας θέλουμε όλα τα προαναφερόμενα.

Γνωρίζατε ότι γενικά τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν μία σημαντική πηγή νερού στη διατροφή μας και θα μπορούσαν να καλύπτουν έως και το 40% των καθημερινών αναγκών μας σε νερό;

Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου

Η υψηλή περιεκτικότητα του αγγουριού σε νερό συμβάλλει επίσης στην καλή λειτουργία του εντέρου καθώς ενυδατώνει τον οργανισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι η αφυδάτωση είναι από τους βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με την δυσκοιλιότητα. Εκτός όμως από το νερό που περιέχει, οι διαλυτές φυτικές ίνες που συναντάμε στο αγγούρι βοηθούν επίσης στην καλή γαστρεντερική λειτουργία.

Η μεγαλύτερη δε ποσότητα φυτικών ινών κρύβεται που αλλού; Στη φλούδα του αγγουριού! Προτιμήστε λοιπόν να πλύνετε σχολαστικά το αγγούρι και να μην το ξεφλουδίσετε! Κερδίζετε έτσι όχι μόνο σε φυτικές ίνες αλλά σε αρκετές βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία που κρύβονται εκεί!

Συμβάλλει στην απώλεια βάρους

Και με ποιο τρόπο θα μπορούσε το αγγούρι να μας βοηθήσει σε μία προσπάθεια απώλειας βάρους. Καταρχάς περιέχει ελάχιστες θερμίδες. Αναφέραμε ήδη πως ένα αγγούρι, περίπου 300γρ, μας δίνει μόλις 45 θερμίδες. Μπορεί λοιπόν κανείς να καταναλώσει το τρόφιμο αυτό χωρίς να αυξήσει σημαντικά τη συνολική του θερμιδική πρόσληψη.

Προσθέστε το άφοβα σε σαλάτες, σάντουιτς ή καταναλώστε το σκέτο ή σαν συνοδευτικό στα γεύματά σας ώστε να ικανοποιήσετε την πείνα σας! Παράλληλα η υψηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες όχι μόνο θα μας κάνει να νιώσουμε πιο χορτάτοι αλλά θα βοηθήσει και στην καλή λειτουργία του εντέρου, παράγοντας επίσης σημαντικός για την απώλεια βάρους.

Πιθανή μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα

Σε αρκετές μελέτες σε ζώα φάνηκε ότι το αγγούρι μπορεί να βοηθά στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και να δρα προστατευτικά έναντι κάποιων επιπλοκών του διαβήτη. Φυσικά χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να δούμε αν το αγγούρι μπορεί να έχει αυτή τη δράση και στον άνθρωπο.

Λειτουργία του εγκεφάλου

Η φισετίνη, ένα αντιοξειδωτικό συστατικό που συναντάμε στα αγγούρια και που ανήκει στην οικογένεια των φλαβονοειδών, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου. Η φισετίνη βελτιώνει τη μνήμη και αναστέλλει την έκπτωση των εγκεφαλικών νευρώνων, συνεπεία της γήρανσης του οργανισμού. Έχει φανεί σε ποντίκια με νόσο του Alzheimer ότι η φισετίνη  προλαβαίνει την απώλεια της μνήμης και την ικανότητα μάθησης των πειραματόζωων.

Πώς εντάσσεται στη διατροφή;

Εκτός από σκέτο, που αποτελεί ένα εξαιρετικό σνακ ανάμεσα από τα γεύματά μας, το αγγούρι μπορεί να προστεθεί στη σαλάτα μας ή στο σάντουιτς δίνοντας «όγκο» στο γεύμα μας και κορεσμό σε εμάς. Μπορεί άνετα να μας συνοδεύσει και στο κρασί ή ποτό μας μόνο του ή μαζί και με άλλα λαχανικά αλλά και μέσα σε μία ελαφριά σως γιαουρτιού.

Ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που τελευταία χρησιμοποιούν και το αγγουρόνερο, δίνοντας έτσι μία δροσιστική νότα στο νερό μας αλλά και εμπλουτίζοντάς το με φυτικές ίνες!

Ένα τρόφιμο λοιπόν πλούσιο σε πολλά θρεπτικά συστατικά, φτωχό σε θερμίδες, με πολλαπλά οφέλη για την υγεία μας και πολύ εύκολο να βρεθεί όλο το χρόνο και να ενταχθεί στη διατροφή μας! Εσείς τι περιμένετε για να το αγαπήσετε ακόμη περισσότερο;
Πηγή

Κατηγορίες
Αγχώδεις διαταραχές

Το άγχος και η αντιμετώπισή του σήμερα

Από την Αρετή Γκατζέλια, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, Κοινωνιολόγο

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε βιώσει άγχος: μια διάχυτη, δυσάρεστη και ακαθόριστη αίσθηση ανησυχίας, που συνήθως συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα: εφίδρωση, ζάλη, ταχυκαρδία, αίσθημα πνιγμού, αστάθεια, βάρος στο στήθος, μυς που τρέμουν (κ.λ.π.). Η ένταση και η διάρκεια του άγχους είναι δυσανάλογη του ερεθίσματος που το προκαλεί. Όπως και ο φόβος, το άγχος βιώνεται υποκειμενικά. Το άγχος λειτουργεί ως σήμα που προειδοποιεί τον οργανισμό για έναν επερχόμενο κίνδυνο και τον προετοιμάζει να ανασυνταχθεί, κινητοποιήσει τις άμυνές του για να αντιμετωπίσει την απειλή, να διαφύγει ή να μειώσει τις επιπτώσεις της. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως το άγχος δε μειώνεται απαραίτητα με την απομάκρυνση από το ερέθισμα.

Οι αγχώδεις διαταραχές περιλαμβάνουν: την διαταραχή πανικού με ή χωρίς αγοραφοβία, την αγοραφοβία χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού, την ειδική φοβία, την κοινωνική φοβία, την ψυχαναγκαστική- καταναγκαστική διαταραχή, την διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό στρες, την διαταραχή από οξύ στρες, την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, την διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση, την αγχώδη διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες και την αγχώδη διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.

Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή είναι η αγχώδης διαταραχή που, χαρακτηρίζεται από υπερβολικό άγχος και ανησυχία, που εμφανίζονται τις περισσότερες ημέρες μιας περιόδου τουλάχιστον 6 μηνών και καλύπτει όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του ατόμου. Πρόκειται για τη διαταραχή, που συνυπάρχει συχνότερα με κάποια άλλη αγχώδη ή συναισθηματική διαταραχή σε ποσοστό άνω του 50% των περιπτώσεων. H Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή αφορά τουλάχιστον το 5% του γενικού πληθυσμού. Οι γυναίκες έχουν διπλάσια πιθανότητα εμφάνισής της σε σχέση με τους άνδρες και εκτιμάται ότι 61% των ατόμων με Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή είναι γυναίκες. Σύμφωνα με ορισμένα επιδημιολογικά στοιχεία η συγκεκριμένη διαταραχή καταλαμβάνει το 10-12% των αγχωδών διαταραχών που διαγιγνώσκονται ετησίως. Τα άτομα με την διαταραχή δηλώνουν πως πάντα βίωναν έντονο άγχος. Συνήθως, τα συμπτώματα εκδηλώνονται στη διάρκεια της εφηβείας και αναπτύσσονται προοδευτικά για μακρά χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με την Ψυχαναλυτική προσέγγιση το άγχος είναι η απάντηση του εγώ στις απαγορευμένες, ασυνείδητες ενορμήσεις που έρχονται σε σύγκρουση με το υπερεγώ. Όταν τέτοιου είδους συγκρούσεις κινδυνεύουν να έρθουν στο συνειδητό το άτομο κινητοποιεί μηχανισμούς άμυνας που προκαλούν επιπλέον άγχος. Οι πρώιμες εμπειρίες επανενεργοποιούνται από ψυχοτραυματικά γεγονότα στην πορεία της ζωής του ατόμου. Κατά την Συμπεριφοριστική προσέγγιση το άγχος αποτελεί μια μαθημένη (μέσω σύνδεσης, ενίσχυσης ή τιμωρίας από το περιβάλλον) αντίδραση του ατόμου σε ερεθίσματα, ενώ σύμφωνα με την Γνωσιακή προσέγγιση το άγχος οφείλεται σε δυσλειτουργικά σχήματα που ενεργοποιούνται από γεγονότα.

Οι αγχώδεις διαταραχές με βάση το Γνωσιακό μοντέλο ψυχοθεραπείας οφείλονται στην ενεργοποίηση και τη δράση των δυσλειτουργικών σχημάτων του ατόμου. Τα δυσλειτουργικά σχήματα βρίσκονται σε λανθάνουσα μορφή και ενεργοποιούνται από κάποιο εκλυτικό αίτιο ή γεγονός (π.χ., μια ψυχοτραυματική εμπειρία). Η ενεργοποίηση των δυσλειτουργικών αυτών σχημάτων οδηγεί το άτομο σε διεργασιακά λάθη, στην ερμηνεία του κόσμου και των καταστάσεων μέσα από το αυτόματο, αρνητικό πρίσμα του άγχους και επηρεάζει την καθημερινότητα του ατόμου.

Γενική διαταραχή άγχους είναι ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Όταν το στρες και το άγχος είναι ένα μέρος της καθημερινής ζωής, τότε οι περισσότεροι από εμάς δεν είναι πολύ μακριά από αυτό το είδος της διαταραχής. Για την αντιμετώπιση αυτού του όρου, ένας τρόπος θα είναι ορισμένα φάρμακα, αλλά και κάποια μέτρα βοήθειας. Αν η διαταραχή είναι βαριάς μορφής σε έναν ασθενή, θα πρέπει να προβλέπεται η χρήση κάποιων αντικαταθλιπτικών, ως μέρος της θεραπείας. Μερικά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται από ψυχιάτρους για τη θεραπεία διαταραχών άγχους είναι η ντοπαμίνη και τα Prozac. Αυτά τα φάρμακα έχουν μια ηρεμιστική επίδραση στον εγκέφαλο και βοηθούν το άτομο να χαλαρώσει από τις σκέψεις αμέσως. Μερικά από τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι το buspirone, οι βενζοδιαζεπίνες και άλλα αντικαταθλιπτικά.

Η θεραπευτική προσέγγιση της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής είναι κυρίως ψυχοθεραπευτική. Ανάλογα με τη δεκτικότητα του ατόμου για ψυχολογική θεραπεία, ο θεραπευτής μπορεί να λειτουργήσει είτε υποστηρικτικά προσφέροντας καθησύχαση, ενθάρρυνση και υποστήριξη για να αντέξει το άτομο το άγχος έως ότου αυτό υποχωρήσει αρκετά είτε αποκαλυπτικά ψυχαναλυτικά απευθυνόμενος σε ασυνείδητες συγκρούσεις που θεωρούνται ότι προκαλούν το άγχος είτε συμπεριφορικά διδάσκοντας τεχνικές χαλάρωσης. Ακόμη, μπορεί να εφαρμοσθεί και βιοανάδραση.

Το Γνωσιακό- Συμπεριφορικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας στηρίζεται στην επίλυση προβλημάτων, στην εστίαση σε αλλαγές κατά την θεραπευτική διαδικασία και στον σεβασμό στις επιστημονικές αξίες. Πρόκειται για μια βραχεία θεραπεία 15-25 εβδομαδιαίων συνεδριών διάρκειας 45 λεπτών. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου, οι άνθρωποι ελέγχουν τη συμπεριφορά μέσα από τις γνωστικές διαδικασίες. Κάθε άνθρωπος επεξεργάζεται διαφορετικά τις πληροφορίες που δέχεται, καθώς, επίσης, κατέχει διαφορετικές πεποιθήσεις για τον κόσμο και διαφορετικές γνώσεις. Οι σκέψεις μας επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε ευθύνεται για τα πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις στη ζωή μας. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να διαφοροποιηθεί. Αυτές οι αλλαγές θα επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά.

Οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν πολύ συχνές ψυχικές διαταραχές, αφορώντας ένα πολύ μεγάλο τμήμα του συνολικού πληθυσμού. Η προσεκτική διαγνωστική προσέγγιση των αγχωδών διαταραχών και ο αποκλεισμός σωματικών ή άλλων ψυχιατρικών αιτιών του άγχους αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπισή τους. Η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση από κάποιο ειδικό θεραπευτή της ψυχικής υγείας μπορεί να εξασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα και να προστατεύσει τον αγχωμένο ασθενή από τις δυσάρεστες συνέπειες που η χρονιότητα της νόσου μπορεί να επιφέρει. Παρά το γεγονός ότι γενικά πρόκειται για ελάσσονες ψυχικές διαταραχές, εντούτοις το κόστος τους σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο είναι μεγάλο. Για αυτό το λόγο, οφείλουμε όλοι να είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι και να μην διστάζουμε να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, με σκοπό να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε από τις πολλές μορφές παθολογικού άγχους, οι οποίες γίνονται εμπόδια σε μια δημιουργική ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Φυσική δραστηριότητα κατά του άγχους

 

Βιβλιογραφία:
Διαγνωστικά Κριτήρια DSM-IV-TRΤΜ  Γκοτζαμάνης Κώστας, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 2004

Εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχοπαθολογίας, Ουλής Παναγιώτης, Εκδόσεις Βήτα, 2006

Εισαγωγή στη Γνωσιακή θεραπεία, Judith S. Beck, Εκδόσεις Πατάκη, 2000

 

 
Πηγή

Κατηγορίες
Οικογένεια

Ο παιδίατρος του TLife Δρ. Σπύρος Μαζάνης απαντά στις δικές σας ερωτήσεις

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή, ο παιδίατρος του TLife, Δρ. Σπύρος Μαζάνης απαντά στις δικές σου ερωτήσεις. Στις απορίες που σου δημιουργούνται όσο το παιδί σου μεγαλώνει. Εσύ έστειλες τα ερωτήματα σου. Εμείς τα καταγράψαμε. Ο Δρ. Σπύρος Μαζάνης έχει όλες τις απαντήσεις. Αν κάτι σε προβληματίζει, μπορείς να στείλεις το μήνυμα σου στο: mazanis@tlife.gr και ο οικογενειακός μας γιατρός θα σου απαντήσει!

⇒ Ερώτηση:

Καλησπέρα σας! Στα μέσα Ιουνίου έκλεισα ραντεβού για εμβολιασμό με Pfizer. Είμαι 34 ετών και με τον σύντροφο μου θέλουμε να αποκτήσουμε παιδί. Επειδή δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει να κάνω το εμβόλιο, ποια είναι η άποψη σας;

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή φίλη, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεδομένου ότι αρκετές γυναίκες που έκαναν κατά λάθος το συγκεκριμένο εμβόλιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι έγκυες, δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα στο μωρό τους. Θα έλεγα ότι ένα διάστημα 3 μηνών πριν το εμβόλιο ή 3 μηνών μετά το εμβόλιο, είναι ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας από την στιγμή που η εγκυμοσύνη είναι στα πλαίσια του εφικτού προγραμματισμού. 

⇒ Ερώτηση:

Καλησπέρα! Έχω μια μικρούλα 14 μηνών που θηλάζει ακόμα και αρνείται να φάει οτιδήποτε! Έχουμε κάνει όλες τις εξετάσεις και είναι καλές πέρα από αλλεργία στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος και το αυγό. Τι να κάνω; 

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή μανούλα, να κάνεις υπομονή. Το μωρό σου έχει ταυτίσει την διατροφή του με εσένα και χρειάζεται μία μεταβατική περίοδο μέχρι να απογαλακτιστεί. Για το κάθε μωρό και την κάθε μανούλα το χρονικό αυτό διάστημα είναι διαφορετικό. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να εκμεταλλευτείς κάποιες στιγμές την πείνα του, ώστε να παρασυρθεί και να φάει κάτι άλλο, εκτός από το γάλα σου. 

⇒ Ερώτηση:

Καλησπέρα σας. Η μικρή μου έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 4. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε κρίνετε ότι πρέπει να επισκεφτούμε τον οφθαλμίατρο για πρώτη φορά;

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή φίλη, είναι πολύ καλή η ερώτηση σου. Συνήθως, αν δεν έχουμε παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα γύρω στα 5 είναι μία καλή ηλικία για οφθαλμολογικό έλεγχο. 

⇒ Ερώτηση:

Κύριε Μαζάνη, Καλησπέρα σας. Έχω μια κορούλα 3 μηνών και έχει αρκετά σαλάκια κάποιες φορές. Το βράδυ που πέφτουμε για ύπνο την ακούω και από φόβο μήπως πνιγεί μένω σχεδόν άυπνος. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος ή παραλογιζόμαστε; Ανησυχώ

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή μανούλα, μάλλον πρόκειται για αρχόμενη οδοντοφυΐα, η οποία προκαλεί σιελόρροια. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Άλλη αιτία είναι να έχει βλέννες στη μύτη και την ύπτια θέση να κατεβαίνουν προς το στόμα. Άλλη αιτία είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Επίσης, μία ίωση του λαιμού θα μπορούσε να προκαλέσει σιελόρροια. Αν έχεις ενδοιασμούς, να την εξετάσει παιδίατρος.  


Πηγή

Κατηγορίες
Οικογένεια

βήμα: Πώς θα βοηθήσεις το μικρό σου να δημιουργήσει τη ρουτίνα του

Λένε ότι η ρουτίνα ή αλλιώς το πρόγραμμα είναι το άλφα και το ωμέγα όσον αφορά την επιτυχία ενός παιδιού. Σκέψου το! Από τη μία, το ίδιο, μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και εσύ από την άλλη αισθάνεσαι ασφάλεια ότι τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Ας πάρουμε, όμως, το πράγματα από την αρχή. Γιατί, το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε μαζί μία συγκεκριμένη ρουτίνα και στη συνέχεια το μικρό σου να την ακολουθεί. Δες πώς θα τα καταφέρεις!

Φτιάξτε μαζί το πρόγραμμα σας
Αρκετοί γονείς έχουν την τάση να προσπαθούν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα του παιδιού τους είτε μόνοι τους είτε πάνω στο δικό τους. Ξέχασε το! Ο διάλογος σε αυτή τη φάση βοηθά. Από τη μία, θα καταλάβεις τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού σου – ακόμα και αν δεν στις πει ξεκάθαρα – και από την άλλη θα είσαι σίγουρη ότι το πρόγραμμα που θα δημιουργήσεις θα είναι εφαρμόσιμο. Συζητείστε και δείτε τι – και το σημαντικότερο πότε – εξυπηρετεί καλύτερα την κάθε πλευρά. Κράτησε στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι η συμβολή στην καθιέρωση του προγράμματος βοηθά το μικρό σου να αισθανθεί αυτοπεποίθηση. 

Άφησε το σε ένα εμφανές σημείο
Και τώρα που το φτιάξατε τι; Πώς μπορείς να είσαι ήσυχη ότι η δύναμη της συνήθειας θα κάνει το θαύμα της; Μα, φυσικά, να το αφήσεις σε ένα εμφανές σημείο. Σε ένα σημείο που όλοι περνούν – και ιδιαίτερα το παιδί σου. Όπως κάνεις με τη λίστα για το σούπερ μάρκετ που το κάθε μέλος της οικογένειας σου συμπληρώνει ό,τι θέλει να του αγοράσεις. Βλέποντας το και στη συνέχεια διαβάζοντας το, το μικρό σου θα συνηθίσει ευκολότερα. 

Ιεράρχησε τις προτεραιότητες
Τίποτα δεν είναι ίδιο με το άλλο και αυτή είναι η μαγεία. Επειδή, όμως, σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε σε υποχρεώσεις, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις τις απαραίτητες προτεραιότητες. Τίποτα δεν είναι ίδιο με το άλλο. Φρόντισε, λοιπόν, η ρουτίνα του μικρού σου να ξεκινάει με κάτι που το ευχαριστεί, όπως παραδείγματος χάρη το αγαπημένο του πρωινό και να ολοκληρώνεται με κάτι που το κάνει πάλι χαρούμενο – όχι το διάβασμα. 

Δώσε χρόνο
Στα μάτια του παιδιού σου, πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή. Και κάθε αλλαγή, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, θέλει χρόνο. Για να γίνει συνήθεια και να αποδώσει. Συνέχισε να κάνεις τις απαραίτητες υπενθυμίσεις, επισημαίνοντας το γραπτό πρόγραμμα που έχετε ετοιμάσει. 

 


Πηγή

Κατηγορίες
Ψυχολογία Γενικά

Καλοκαίρι: Ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης του παιδιού μακριά από το σχολείο

Από την Κλεοπάτρα Τσουχνικά – Ψυχολόγο, «Μαζί για το παιδί» Πανελλαδική Γραμμή 115 25 και Συμβουλευτικό Κέντρο για μητέρες, γονείς, παιδιά και εφήβους

Συχνά οι γονείς ανησυχούν όταν έρχεται το καλοκαίρι επειδή τα παιδιά θα βγουν από το καθημερινό τους πρόγραμμα, δε θα έχουν τι να κάνουν, θα πλήττουν και θα περνούν όλη τους τη μέρα κλεισμένα στο σπίτι, μπροστά σε μια οθόνη. Ειδικά για τους γονείς που έχουν μόνο ένα παιδί ή που το παιδί τους είναι “μοναχικό”, το καλοκαίρι είναι ακόμη πιο αγχωτικό για εκείνους, αφού το παιδί θα είναι μόνο και δε θα έχει δραστηριότητες που το φέρνουν σε επαφή με άλλα παιδιά και του δίνουν την ευκαιρία να σχετιστεί μαζί τους. Πράγματι, μαζί με το σχολείο, τελειώνει και το καθημερινό παιχνίδι στο διάλειμμα, η καθημερινή συναναστροφή του παιδιού με άλλα παιδιά, οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Πώς μπορούν όμως οι γονείς να ενισχύσουν την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική έκφραση των παιδιών την περίοδο του καλοκαιριού;

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν όσα δεν προλάβαιναν να κάνουν το χειμώνα, όταν υπήρχαν υποχρεώσεις και από τη μεριά των παιδιών, αλλά και από τη μεριά των γονιών. Είναι ευκαιρία λοιπόν να έρθουν σε επαφή με νέες δραστηριότητες μακριά από το άγχος του σχολείου. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι ένα νέο σπορ, μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, μια “εκδρομή στην πόλη”, ένα μπάνιο σε κοντινή παραλία, μια βόλτα σε φίλους, διακοπές στον παππού και τη γιαγιά και πολλά άλλα. Ό,τι κι αν επιλέξουν οι γονείς να κάνουν με τα παιδιά, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με νέα ερεθίσματα, αλλά και νέους ανθρώπους. Για ένα παιδί μάλιστα που δυσκολεύεται να ενταχτεί σε μεγάλη παρέα συνομηλίκων, ίσως είναι πιο εύκολο να σχετιστεί με μικρότερο κύκλο παιδιών (π.χ. μια βόλτα με την οικογένεια των κουμπάρων ή μια πρόσκληση ενός συμμαθητή να παίξουν στο σπίτι). Έτσι, το παιδί μαθαίνει να παίζει και να εξοικειώνεται με τα άλλα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον όπου μπορεί να κινείται ελεύθερα και να μη νιώθει πίεση.

Από την άλλη, είναι χρήσιμο οι γονείς να κατανοήσουν την ανάγκη του παιδιού για ξεκούραση και να του δώσουν χρόνο.

Είναι φυσιολογικό, αλλά και ωφέλιμο για το κάθε παιδί να ρίξει τους καθημερινούς του ρυθμούς και να ξεφύγει από τον αγχωτικό προγραμματισμό του χειμώνα. Είναι εξίσου δημιουργικό και χαλαρωτικό για τα παιδιά το να μην έχουν πρόγραμμα, να μην κάνουν απολύτως τίποτα, να βαρεθούν, να νιώσουν ανία, να κοιμηθούν παραπάνω, να τεμπελιάσουν. Και αυτό, χρειάζεται να γίνεται χωρίς άγχος από την πλευρά των γονιών. Είναι σημαντικό λοιπόν οι γονείς να δώσουν και αυτή την δυνατότητα στα παιδιά τους, να βαρεθούν και να αρχίσουν να φαντάζονται. Γιατί πολλές φορές μέσα στην απραξία γεννιούνταν ιδέες, επιθυμίες, όνειρα. Μέσα σε αυτούς τους χαλαρούς ρυθμούς, στο παιδί δίνεται η ευκαιρία να κινητοποιηθεί, να αναζητήσει νέες δραστηριότητες και να ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα και ταλέντα.

 

Βιβλιογραφία

D.G. Singer, R. Michnick Golinkoff, K. Horsh-Pasek. Play = Learning. How play motivates and enhances childrens’ cognitive and social-emotional growth. Oxford University Press.

S.C. Bratton, D. Ray, T. Rhine, L. Jones (2005) The efficacy of play therapy with children: A meta-analytic review of treatment outcomes. Professional Psychology: Research and Practice, Vol 36(4), 376-390.

Κάππας, Χ. (2005) Ο ρόλος του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία. Ατραπός: Αθήνα.

Γενειατάκη Αρβανιτίδου, Ε. (2003) Το ελεύθερο παιχνίδι. Σμυρνιωτάκης: Αθήνα.
Πηγή

Κατηγορίες
Οικογένεια

Ο παιδίατρος του TLife Δρ. Σπύρος Μαζάνης απαντά

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή, ο παιδίατρος του TLife, Δρ. Σπύρος Μαζάνης απαντά στις δικές σου ερωτήσεις. Στις απορίες που σου δημιουργούνται όσο το παιδί σου μεγαλώνει. Εσύ έστειλες τα ερωτήματα σου. Εμείς τα καταγράψαμε. Ο Δρ. Σπύρος Μαζάνης έχει όλες τις απαντήσεις. Αν κάτι σε προβληματίζει, μπορείς να στείλεις το μήνυμα σου στο: mazanis@tlife.gr και ο οικογενειακός μας γιατρός θα σου απαντήσει!

⇒ Ερώτηση:

Γιατρέ καλησπέρα, θα ήθελα τη βοήθεια σας σε κάτι που με απασχολεί. Την περασμένη εβδομάδα έκανα στην κορούλα μου το ετήσιο check up,οι βιοχημικές εξετάσεις είναι καλές, η crp είναι 23 και η γενική αίματος έδειξε 18.000 λευκά, αυξημένα ουδετερόφιλα και λίγο πιο χαμηλά λεμφοκύτταρα. Να σας πω ότι τα αιμοπετάλια,η αιμοσφαιρίνη,ο αιματοκρίτης και τα ερυθρά της είναι φυσιολογικά. Δεν έχει κάποιο άλλο σύμπτωμα εκτός απο λίγο μπούκωμα στη μυτούλα της. Ήθελα την άποψη σας. Να ανησυχώ για κάτι κακό; Να ψάξω και για κάτι ακόμη; 

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή φίλη, φαίνεται ότι την μέρα που έγινε η αιμοληψία το μωρό σου θα πρέπει να “περνούσε κάποια μικρή λοίμωξη”, όπως για παράδειγμα μία ίωση και για αυτό φάνηκαν αυτές οι εξετάσεις. Αν το μωρό σου είναι καλά, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι περαιτέρω. Αλλιώς, θα πρέπει να τις επαναλάβεις και να εξεταστεί από τον παιδίατρο, διότι για παράδειγμα μπορεί να έχει κόκκινο λαιμό ή ουρολοίμωξη ή κάτι άλλο που δεν είναι διακριτό πάρα μόνο στην εξέταση. 

⇒ Ερώτηση:

Καλησπέρα σας, θα ήθελα σας παρακαλώ την βοήθεια σας. Η κόρη μου, 4,5 χρόνων, έκανε χθες διάρροιες αλλά ίσα που λέρωσε λίγο το εσώρουχό της και στην αρχή δεν μου είπε κάτι με αποτέλεσμα το δερματάκι της να κοκκινίσει αρκετά και να πονάει. Την έπλενα διαρκώς και της έβαλα panderm και το βράδυ ήταν πολύ καλύτερα. Όμως, ξαφνικά, χθες το απόγευμα δεν ήθελε να κάνει τσίσα, γιατί πίστευε ότι θα τσούζει ο ποπός της. Τελικά, μετά απο αρκετές ώρες και μισή ώρα μέσα στην μπανιέρα ούρησε. Σήμερα το πρωί, πριν το σχολείο, πήγε κανονικά στο γιογιό της, αυτό στις 7 και 20 το πρωί. Έκτοτε αρνείται να κάνει τσίσα της μέχρι και αυτήν την ώρα. Δεν το κατάφερε ούτε με το νερό στο μπάνιο της. Τι πρέπει να κάνω; Σας παρακαλώ πείτε μου, να ανησυχήσω; Θα πρέπει να κάνω κάτι άμεσα; Θα περιμένω την απάντησή σας.

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή μανούλα, για ψυχολογικούς λόγους δεν θέλει να ουρήσει. Μέχρι να ηρεμήσει και να αλλάξει συμπεριφορά μπορείς να τις δίνεις πολλά υγρά, δηλαδή νερό και χυμούς, και επειδή δεν μπορεί να συγκρατηθεί τελικά κάποια στιγμή θα ουρήσει αυτόματα. Ετσι, θα καταλάβει ότι δεν υποφέρει και θα λήξει το πρόβλημα. 

⇒ Ερώτηση:

Καλησπέρα γιατρέ, έχω ένα κοριτσάκι, 7μιση μηνών τώρα το οποίο διαγνώστηκε από πολύ νωρίς με παλινδρόμηση, ήπιου προς μεσαίου βαθμού. Ενώ λοιπόν οι αναγωγές και οι εμετοί μειώθηκαν πολύ μετά την εισαγωγή στις στερεές, έχει τώρα μια βδομάδα που πάλι μου βγάζει γουλίτσες. Όμως, δεν είναι αυτό που με ανησυχεί. Σήμερα, 3η φορά γενικά και 2η τον τελευταίο μήνα μου έβγαλε λίγο γάλα από την μύτη. Με ανησύχησε πολύ. Υπάρχει περίπτωση να έχει κάτι πιο σοβαρό; ή να μην υποχωρεί ή παλινδρόμηση όπως αναμένεται σε αυτήν την ηλικία; Της καθάρισα την μυτούλα με όρο καλού κακού. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή μανούλα, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό με αυξομειώσεις. Καλό θα ήταν να κάνει ένα υπερηχογράφημα οισοφάγου – στομάχου για να έχετε μία καλή εικόνα της κατάστασης και να κάνετε την ανάλογη θεραπεία. 

⇒ Ερώτηση:

Γιατρέ καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω είμαι μια θηλάζουσα μαμά με ένα μωράκι κοριτσάκι 1,5 ετών και θέλω να κάνω το εμβόλιο της Pfizer. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε αν το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι κατάλληλο για εμένα να σας πω επίσης ότι είμαι 49 ετών. Ευχαριστώ θερμά

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή φίλη, όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για τις μητέρες που θηλάζουν. Επομένως, να το κάνεις. 

⇒ Ερώτηση:

Καλημέρα! Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ηλικία είναι η κατάλληλη για να κόψουμε την πιπίλα;

⇐ Απάντηση:

Αγαπητή φίλη, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η διαδικασία, τόσο πιο καλά. Συνήθως, μετά τα πρώτα του γενέθλια, ξεκινάμε τη διαδικασία έχοντας ως στόχο μέχρι τα δύο χρόνια να το έχουμε πετύχει. 

 


Πηγή